in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Socialno podjetništvo, tudi socialna ekonomija

Zapisano pod: Domovina, Socialno podjetništvo Tagi: , , , — pohajalka ob 06:12, 25.11.2017

Slovenija je začasno dobila korak prednosti v socialnem podjetništvu, saj bo naslednje leto (2018) predsedovala manjši skupini članic EU na področju socialne ekonomije. Kaj imajo lahko od tega predsedništva prikrajšane in ranljive skupine posameznikov na trgu dela v Sloveniji? Vprašanje je še kako na mestu, saj je bistvo socialnega podjetništva prav zaposlovanje.

Obstaja Socialni vrh držav članic Evropske Unije, ki je potekal sredi novembra na Švedskem. Vrh je bil delovno poimenovan “Za pravična delovna mesta in rast”, Slovenija pa je dobila enoletni mandat za predsednikovanje Nadzornemu odboru Luksemburške deklaracije, ki je bila sprejeta še ne tako daljnega leta 2015. Maribor bo tako postal Evropska prestolnica socialne ekonomije za naslednje leto.

Pred začetkom Socialnega vrha se je odvila konferenca o vlogi socialne ekonomije v prihodnosti dela, predstavljen je bil panel »Ugodni ekosistemi za socialno ekonomijo«, pa tudi aktivnosti Slovenije v sklopu vzpostavitve in krepitve ekosistema socialne ekonomije v Sloveniji ter v navezavi na zeleno in krožno gospodarstvo ter blockchain tehnologije in distribuirano ekonomijo.

Na zasedanju Nadzornega odbora, ki je potekal v sklopu konference, so ministri in državni sekretarji držav članic nadzornega odbora na predlog Španije soglasno podprli državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade RS Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade za predsednika nadzornega odbora in s tem tudi Republiko Slovenijo za predsedovanje in vodenje nadzornega odbora v letu 2018. Republika Slovenija bo v letu 2018 vodila povezavo 14 držav EU aktivih na področju razvoja socialne ekonomije na nacionalni in Evropski ravni. Vodenje nadzornega odbora bo Slovenija prevzela od Španije, ki je nadzorni odbor Luksemburške deklaracije vodila v letu 2017. Operativne in tehnične aktivnosti predsedovanja bo prevzel tehnični sekretariat predsednika, ki ga bo opravljalo nacionalno Združenje Socialna ekonomija Slovenije.

V Evropi se v zadnjih letih pomen in število teh podjetij precej povečuje. Po zadnjih podatkih je v tem sektorju zaposlenih deset odstotkov vse delovne sile. Delež slovenskih socialnih podjetij je tudi v porastu, v zadnji petletki bolj na SV naše države, žal pa mnoga po zaključku sofinanciranih projektov žalostno životarijo ali celo prenehajo z dejavnostjo. Tudi v socialnem podjetništvu in nič zastonj in nekdo jih mora pravično plačati, da bodo zagotovljene tudi pravične plače zaposlenih.

Socialno podjetništvo v teoriji: Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti. Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.

Primer dobre prakse v osrednji Sloveniji: Zavod Eneja iz Ljubljane.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |