in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Letošnja prelamnjanja

Zapisano pod: Domovina, Slovenija Tagi: , , — pohajalka ob 06:45, 14.01.2015

Leto 2015 naj bi bilo po Cerarjevo (in ‘njegove stranke’) prelomno leto, prvi konkretni ukrep preloma, bolj verjetno začetek in konec celoletnih prelamnjanj pa je seveda današnji delovni posvet vlade. Posvetovanja so orodje in delovni pripomoček politike pri vodenju države. Odločitve … te morda, ne pa nujno, saj se krizna situacija lahko prelomi zgolj na še več odrekanja najšibkejših členov družbe. Najmočnejši členi družbe lahko še vedno računajo na le še več subvencij, več financiranja razvojnih agencij in dolgoletnih uživalcev eu-sredstev.

Prednostne naloge po posameznih resorjih bodo po končani ‘pripravniški dobi’ vlade, po zaključku prvih stotih dni polnomočnega vladanja določene šele na današnjem delovnem posvetu. V igri je uravnoteženje javnih financ, prestrukturiranje gospodarstva, ukrepi za spodbujanje rasti in priprava nekaterih reform, recimo zdravstvena. Cerar imenuje te postopke ‘prelomne’, glede javnih financ govori o ‘nadaljevanju prizadevanj za konsolidacijo javnih financ’ in o ‘ohranitvi gospodarske rasti, ki se je nakazala letos’.

Vlada torej želi: uravnoteževati (vzeti tam kjer je in dati tja, kjer ni), prestrukturirati (prodati, kar je še mogoče za vsako ceno), ukrepati s spodbudami (razdeljevanje poceni denarja, deli in vladaj), in slednjič še s pripravljanjem reform (nikoli končane zgodbe).

Krovno vprašanje vseh vladnih želja in njenih postopkov pa je vprašanje priprave rebalansa letošnjega proračuna. Želja po okrepitvi investicijske funkcije države in ohranitvi približno enake ravni javne porabe izhaja iz rebalansa in se nadaljuje v znižanje primanjkljaja pod tri odstotke bdpja.

Na začetku rebalansa ni neke avtonomne stroke, ampak so fronte med vlado in javnim sektorjem, v političnem slengu se fronte imenujejo ‘priprava’. Fronte bodo preizkušale enotnost vladnih strank in tudi zmnožnost političnega dialoga vlade z opozicijo in drugimi interesnimi skupinami, lobiji in cehi. Gre za sledenje denarju, za dokončanje prodaje petnajstih državnih naložb s seznama, ki ga je že junija 2013 sprejel DZ, za ‘pripravo’ strategije državnih naložb, in slednjič, sprejeti bo treba izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu.

V delokrogu vlade se še vedno obetajo naporna pogajanja s sindikati javnega sektorja v želji po optimizaciji in racionalizaciji javne uprave, vključno s pogajanji o spremembah plačnega sistema. Napoveduje se tudi zdravstvena reforma, kakšna bo, pa bo odvisno od usklajevanja zainteresiranih pogajalcev.

Prav na koncu vladnih letošnjih prizadevanj bo tudi denar, boj proti sivi ekonomiji, pospešitev prestrukturiranja prezadolženega gospodarstva, odprava administrativnih bremen, učinkovita poraba sredstev EU, boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu in pa izvedba ključnih infrastrukturnih projektov, tudi z vključitvijo čim več načrtovanih investicij v evropski naložbeni načrt.

Narobe so nas učili v šolah, zelo malo možnosti je v današnjih časih priti do denarja s pridnim delom, kot so nam še nedavno vlivali v glave – danes je treba znati mešetariti, tudi z denarjem samim.

  • Share/Bookmark

Vlada varčuje preko pogodb

Zapisano pod: Domovina, Slovenija Tagi: , , — pohajalka ob 08:13, 8.01.2015

Delo je potrebno opraviti ne glede na krizo, ne glede na varčevanje, zujf in politično etiko. Za pogodbe, dražje od 7.500 evrov je vlada lani odštela dobrih 133 mio, naročniki avtorskih, podjemnih in svetovalnih pogodb so ministrstva, organi v sestavi in vladne službe.

Najbolj zapravljivo ministrstvo je ministrstvo za infrastrukturo, kjer se že sicer sučejo visoki denarji, lani je zapravilo slabih 620 .000 evrov gotovega denarja.

Vlada nima redno zaposlenih kadrov, ali pa jih nima dovolj, ali pa obilice dela ne zmorejo zaradi povečanega obsega dela na področju pravnega svetovanja pri zadolževanju in v zagovoru pred arbitražo, vzdrževanja programske opreme, obnavljanja licenc in nadgradnje informacijskih sistemov (na finančni upravi in centrih za socialno delo), nadalje so še elektrika, zavarovanja, zdravstveni pregledi, čiščenje, vzpostavljanje prevoznosti cest po naravnih nesrečah, sanacije mostov, študije razne in poštne storitve.

V nadaljevanju štrlijo iz ‘ne zmoremo sami’ stroški generalnega sekretariata vlade za vilo Zlatorog, kjer se je varčevalo tako, da se je nabavilo novo kuhinjo, notranjo in kopalniško opremo, oblazinjeno pohištvo, zavese in tudi dokumentacijo za ureditev okolice, kar je zneslo za dvoje stanovanj v Ljubljani, dobrih 152.000 evrov.

Zunanje ministrstvo je izven delokrogov delovnih mest adaptiralo veleposlaništvo v Moskvi za dobrih 171.000 evrov, za vzdrževanje gradu Jable pa plačalo dobrih 105.000 evrov.

Ministrstvo za izobraževanje je plačalo po pogodbah Mercatorju 12.000 evrov za reprezentanco v prostorih ministrstva in za eno večerjo in tri kosila za 50 oseb 6.200 evrov, 24.000 evrov za označevanje objektov za slovenske športnike v Sočiju.

Stvar debate je takšna varčevalna politika vlade, ali so zneski morda previsoki, morda celo nepotrebni, saj vlada politično utemeljuje prikrajšave državljanov s krizo. Vladne malhe pa očitno niso še prazne, korita funkcionirajo, saj so prečekirani le večji zneski, zneski nad 7.500 evrov. Zgodba iz ‘evrček na evrček palača’ bi dala večjo sliko vladne potrošnje, dokaz, da gre praznjenje korit tako še učinkoviteje, so marmorne bančne palače.

  • Share/Bookmark

Gospodarski kriminal

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , , — pohajalka ob 08:06, 11.12.2013

Minister za obrambo Roman Jakič je na službeni poti v Moskvi, ki jo je brez vednosti kriminalistov podaljšal za en dan. Domov v Slovenijo bi se moral vrniti sinoči, danes zjutraj pa bi ga morali na njegovem domu presenetiti že ob 6. uri zjutraj kriminalisti.

Po Ljubljani poteka več hišnih preiskav v zvezi s sumom gospodarskega kriminalna, med preiskovanimi pa je tudi minister Jakič kot bivši direktor Zavoda Tivoli. Hišne preiskave potekajo tudi v Stožicah, na podjetjih Grep in Zavod Tivoli. Preiskava je osrediščena na poslovanje med temi tremi podjetji in MOLom, tam pa hišnih preiskav tokrat ni, šlo pa naj bi za projekt Stožice.

Današnje aktivnosti so po besedah kriminalistov usmerjene v preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj na škodo gospodarske družbe iz Ljubljane. Preiskava, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka v smeri utemeljitve sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora do osem let in preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora do treh let.

Ker Jakiča ni bilo doma, je preiskovalce v hišo spustila žena, pridružil pa se jim je tudi odvetnik. Takšnole preiskovanje v odsotnosti preiskovanega subjekta je pa res zanimiva reč, morda bomo davkoplačevalci znova plačevali na obroke, tokrat novo odškodnino.

Mimo uradnih virov so kriminalisti nacionalnega preiskovalnega urada dobili potrebne podatke za sum storitve kaznivega dejanja v današnjih hišnih preiskavah dobili iz dokumentacije, ki so jo leto nazaj zasegli v hišnih preiskavah na ljubljanski občini. So pa res temeljiti, eno leto so potrebovali, da so sume ovrednotili … skratka, novemu ministru se obeta vsaj interpelacija.

Počasi se bodo ministri in predsednica vlade mnogo lažje kaj konstruktivnega dogovorili, saj se ne bo potrebno demokratično usklajevati na nočnih sestankih in sejah, ko bo vsak minister vzel na počez dvoje ali troje ministrstev. Ministri bodo tako še pred sestanki znotraj svojih resorjev uskladili sklepe … in gospodarskemu kriminalu ne bo konca.

  • Share/Bookmark

Računovodjeva velika zmaga

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 06:53, 18.11.2013

Prvi računovodja je bil prejšnji teden na vso moč aktiven in produktiven: državni finančni načrt so mu parlamentarni kolegi potrdili, kar ni bilo presečenje. Presenečenji je sproduciral dvoje: za Slovenijo je kot strela z jasnega preskrbel nov denar in ga baje dal v rezervni sklad za hude čase.

Finančni uspeh drage zadolžitve pri tujem privatniku vlada prikazuje kot uspeh. To pa že meji na manipulacijo z ljudstvom, saj vsak dober gospodar ve, da pufanje ni zdravo, ker se vračilo zažre direkt v dobiček in ga seveda požre. Če se dober gospodar zapufa, pa se ne več, kot lahko vrne, ne več, kot je izračunal dobička. Dober gospodar ne bo nikoli zapufal svoje naslednike, ker potlej … pač ni dober gospodar, je preprosto tajkun. Vlada skrbi za svojo potico, državljani pa menjajo firmo, se izseljujejo, pa ne zaradi pozlačene globalizacije, ampak zato, ker doma ne morejo preživeti.

Pred par leti, sredi najhujše krize, se je država zadolžila recimo za pol odstotne točke ceneje kot sedaj, ko se celo primerjalno po slovensko ’slabše stoječi’ Portugalska ali Španija zadolžita ceneje kot Slovenija. Tudi Hrvaška se zadolžuje ceneje. Gre za triletno in ne desetletno obveznico, s 4,7-odstono obrestno mero, niti ne vemo, kdo je kupec naših obveznic in je uganka, zakaj mora biti kupec tajen. Računovodja in direktorica bosta že nekaj časa vedrila na toplem, medtem ko bodo državljani še brcali namočeni v potopu, a razplet bo zgovoren in podprt s številkami: naslednje leto bodo davkoplačevalci preko proračuna financirali za obresti dobro milijardo evrov in to brez sanacije bank.

Očitno tuji financerji – kreditodajalci – že ocenjujejo, da je poslovanje s Slovenijo zelo tvegano, da nima kreditne sposobnosti, da je slovenska politika … kako že … neverodostojna. Pred dnevi je vlada objavljala zagotovilo, da se ‘vsaj’ nekaj mesecev še ne bomo pufali, potlej pa kar čez noč in ob zmagovalni potrditvi proračuna nov slab finančni posel za Slovenijo. Breskrbno in sproščeno, nasmejano in samozadovoljno se je posel zaključil, na tuj račun. Imamo volitve vsake toliko in se posamezniki v vladi zamenjajo, politika pa ostaja še naprej politika izčrpavanja firme, države.

Bedna tolažba je, da bi bil strošek financiranja države lahko še višji, ko bi vlada čakala do rezultatov stresnih testov. Bodoče reforme so tiste, kjer bodo znova potegnili kratko davkoplačevalci, ko jih bo država znova predstavila kot uspeh, čeprav bodo ob njih za marsikaj prikrajšani. In še: znova in lažje bo zaradi reform prišla do novih finančnih virov, to pa je še en nateg, v tem primeru še zunanjih financerjev. Vlada tovrstno financiranje imenuje uspeh, ta uspeh vlade pa je dolgoročno nevzdržen, ker preprosto ni gospodaren, ker vodi v nadaljnje zadolževanje in temu ne bo nikoli konca.

V taki gospodarski politiki bi bil pa še kdo z veseljem politik: nič delati, veselo živeti na tuj račun. Ni čudno, da kljub krizi, recesiji in ‘ni denarja za vse’ vse živo rine v politiko in biti poslanec je danes pač najvarnejši poklic.

  • Share/Bookmark

Denarja je dovolj, denarja ni

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 09:59, 22.04.2013

Mnenja o varčevanju in njegovih učinkih, še posebej številčni podatki se med slovenskimi strokovnjaki in tudi v ljudstvu samem močno razlikujejo. Od tistega starega ciničnega izreka, ki baje izhaja iz balkanskega okolja, da je treba ‘šparat’, pa naj ‘košta’ kolikor hoče, pa do zmernega trošenja in dajanja na stran v letih debelih krav, je močan razkorak.

Premierka lahko izreče vse mogoče, na pogled premišljeno počasi in poglobljeno, da se varčevanje ne izplača, pa bo ostala živa in bo preživela, najbrž tudi svojega guruja. V javnih nastopanjih ugotavlja vprašljivost izplena ukrepov prejšnje vlade in se sklicuje na skupni obseg. Prihranke ugotovi na odhodkovni strani, na prihodkovni strani pa se seveda zniža dotok, žal pa ne ve, če je kdo že uspel izračunati skupni obseg.

Ker je matematika eksaktna veda, ljudje se radi zanašamo na določenost v številskih izrazih, bi ne bilo slabo, ko bi nekdo pobral rokavico in se lotil teh preračunavanj. Že zato, da bi ne opletali več v tako močnih amplitudah glede poroštev, pa bonitetnih ocen in zadolževanja. Morda bi misel na zadolževanje že v kali zatrli v finančnih lobijih, ko bi ti imeli za planiranja in prognoziranja pred seboj številke.

Šušteršič je že preračunaval in prišel do lanskega zmanjšanja izdatkov države za 985 milijonov in do 105 milijonov upada prihodkov; skupaj to pomeni zmanjšanje državnega primanjkljaja za 38,3 odstotka. Lani so se zmanjšala sredstva za javni sektor in za socialna nadomestila ter pri investicijah in kapitalskih transferjih. Ta segment proračuna je tisti, ki ga je mogoče na brzino manjšat, res pa je tudi, da škodi gospodarski rasti.

Sodne odločbe, ki so že razveljavile nekatere od lanskih varčevalnih ukrepov, torej izplačilo regresa in neustavno znižanje pokojnin bosta državo stali približno 75 milijonov, ki bodo knjiženi kot izdatek leta 2012, ko je obveznost nastala. Vendar bo to lanski primanjkljaj povečalo za samo 0,2 odstotka BDP. Takole se nenadejano vmes v eksaktne številke vtakne Einsteinova relativnost, ko je številke mogoče prirejati in prerazporejati iz desne v levo in obratno.

Državni proračun sektorja države, ki poleg proračuna vključuje tudi druge javne blagajne, se je lani zmanjšal na štiri odstotke BDP. Tri četrtine zmanjšanja je bila narejena na izdatkih, ki so jih zmanjšali iz 50,8 na 49 odstotkov, prihodki pa so se povečali iz 44,4 na 45 odstotkov, torej je bila konsolidacija javnih financ dosežena z varčevanjem in z ukrepi na prihodkih.

Negativni učinek varčevanja na prihodke udari iz tabel pri davkih na dohodek in socialnih prispevkih, ti so se lani znižali za 2,2 odstotka, kar pomeni v skupnem zmanjšanju izdatkov 18,8 odstotka, tako lahko ugotovimo, da morda ne drži premierkina teza, da se varčevanje ne splača.

Premierka in z njo seveda tudi njena vlada vključno s finančnim ministrom in še posebej z njim je v stiski, časovni in vsebinski. Naša vlada svetu sporoča, da Slovenija nima težav, vsaj resnih ne, in da bo nadaljevala ukrepe prejšnje vlade, ki so za potrebe kupovanja evropske naklonjenosti čez noč postali v redu in dobri. Burleska nastane, ko vlada hkrati skuša kritizirati prejšnje ukrepe, sklicujoč se pri tem na svoje ukrepe, ki pa jih še ni celostno predstavila niti domači niti tuji javnosti.

Čufer pa se je medtem v funkciji slovenskega finančnega ministra udeležil srečanj mednarodnega sklada IMF in Svetovne banke in povedal, da smo v Sloveniji z njimi na ‘isti valovni dolžini’. Ponavlja trditve Bratuškove, da so zastavljeni ukrepi pravi in velike negotovosti ni, da je potrebno osredotočenje na slabo banko, prenos terjatev in nadaljevanje fiskalne konsolidacije. Itak.

Čufer gre iz Washingtona v New York in potem dalje po Ameriki na srečanja z investitorji, katerim bo razložil, da je bil večji delež obljub že izpolnjenih in jim bo zagotovil izpolnitev tudi preostalih. Tako si obeta pri investitorjih vzbuditi občutek udobja, da so denar dobro investirali. Slovenija pa, da je zanesljivo dobra naložba. Seveda, da je – sproti zapravimo vse, kar dobimo, pogosto zapravimo še prej, preden dobimo.

Če imajo tuji investitorji med zaposlenimi tudi koga, ki prebere naš tisk ali slovenske internetne strani, pa se lahko bojimo, da investicije ne bodo prišle v Slovenijo. Če so prebrali davčne dolžnike, je potreben kratek čas, da ugotove nesposobnost naših uradnikov, v nadaljevanju pa jim nujno pride pred oči brezno brez dna.

  • Share/Bookmark

Vstajniki vabljeni

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 11:26, 19.04.2013

Ko je po malem potihnilo dogajanje okrog vstajnikov, vstaj, vstajniškega gibanja in podobnih vstajniških dogajanj v Sloveniji, je naša premierka znova povabila predstavnike ‘tako imenovanih’ vstajnikov. V medijih se suče kar nekaj imenovanj posameznih vstajniških skupin, tako lahko sklepamo, da jih pravzaprav kar je, teh vstajnikov…

- 29. oktober,
- gibanje in stranka TRS,
- FemA – Feministična akcija,
- Nič brez nas žensk,
- Odbor za pravično in solidarno družbo in
- Solidarnost,
- SRP ter
- Gibanje VLV (nekdanji odbor vseslovenske ljudske vstaje).

Te skupine vstajnikov so tiste, ki so sporočile, da se pogovora oz. srečanja s premierko današnje petkovo popoldne ne bodo udeležile. V javnem odgovoru na vabilo vstajniki trdijo, da sedanja vlada namreč nima dovolj legitimnosti. Zapisali so tudi, da načeloma podpirajo dialog med politiki in državljani in se zato premierki zahvaljujejo za vabilo.

Koliko gre pri premierkinemu vabilu za kupovanje časa oz. za zavlačevanje in kolikšen del gre za iskreno zanimanje za vstajniške predloge – že po službeni dolžnosti – je težko oceniti. Ker pa je srečanje bolj srečanje za morebitno tipanje terena ali razpoloženja kot resen političen sestanek z dnevnim redom, ni mogoče pričakovati iskrenega in odprtega dialoga tudi v primeru, da bi bilo srečanje realizirano.

Problem dogovarjanja z aktualno politiko je gotovo tudi različna fokusiranost vstajniških skupin, ker so dejansko med seboj slabo primerljive. Najdejo se še najbolj v odporu in vstaji proti korupciji, političnim in gospodarskim elitam, pa že v tej prvi fazi pokleknejo pred državnim mastodontom, ker je nasprotovanje elitam preveč izraženo v slengu posamične skupine vstajnikov, skupna artikulacija predlogov za spremembe pa še ni dozorela. Očitno tudi vstajniki za funkcioniranje rabijo čas, ne le naša predsednica vlade.

Podpora po dialogu med politiki in državljani je tudi na strani vstajnikov, problem je v nelegitimnosti vlade Alenke Bratušek, njeno vlado vstajniki soglasno zaznavajo kot nezakonito. Vladna nelegitimnost se je ‘zgodila’ že po zadnjih slovenskih volitvah, ko Jankoviću ni uspelo sestaviti svoje vlade, pa je ‘vskočil’ očitno nezakonito Janša v nasprotju z na volitvah izraženo državljansko voljo. Pa se je Janša preveč norca delal iz ljudi in preočitno kazal zaničevanje do ljudstva, politika mu je ušla iz rok, pa še vstaje so se zgodile, pa je vskočil znova Janković, pardon Bratuškova, znova nezakonito, vlada se je menjala brez volitev .

Ko bi že takoj po neuspelem Jankovićevem poskusu sestave vlade ponovili volitve, bi vse skupaj stalo mnogo manj, kot so Slovenijo stale politične zdrahe, ne bi danes poustvarjali znova in znova obsednega stanja zaradi prihoda EU-trojke v Slovenijo in tudi gospodarstvo bi morda že zajelo sapo in začelo delati.

“V dialog s politiki bomo stopili po tem, ko bodo izpolnili nekatere osnovne zahteve protestnega gibanja,” so predstavniki omenjenih skupin zapisali v skupnem odgovoru premierki in napovedali, da bodo svoja stališča in zahteve javno predstavili prihodnji teden. Prepričani so, da so njihovi predlogi “bistvenega pomena za Slovenijo” in “bi jih morala sprejeti vsaka razumna politika”. Hkrati napovedujejo, da bodo poskusili pod skupne zahteve poenotiti tudi druge vstajniške skupine in civilno-družbene organizacije.

Nekateri predstavniki civilnih iniciativ so se v začetku aprila že srečali s predsednikom državnega zbora, žal neuspešno, med drugim tudi zaradi izbora povabljencev. Prvo povabilo s strani vlade je bilo lansirano kmalu po objavi pete vseslovenske vstaje, ki jo je Gibanje VLV napovedalo za 27. aprila 2013.

  • Share/Bookmark

Refleksija per Čufer

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 09:01, 12.04.2013

Premišljevanja, razglabljanja o družbenih razmerah prvenstveno terjajo hkratno miselno vpetost denarja. Brez denarja na dolgi rok tudi človeka ni, niti družbe. To ve povedati izkušnja brezposelnega delavca direktno iz lastne izkušnje. Gre za celosten propad človeka na psihičnem in fizičnem nivoju, bedo, razkroj pri živem telesu. Enako se zgodi s celotno družbo, ko je denarja premalo daljše obdobje, ali ga ni dovolj za sprotno funkcioniranje družbenih udov. Ko se porabi tisto, kar je, ko ni več moč dobiti niti posojila za ‘drek štukat’, takrat nastopi propad.

Na nivoju družbe je v kriznih časih najpomembnejši resor ministrstvo za finance, ta resor je tisti, ki išče vire financiranja za dogovorjene potrebe družbe. Če minister tega ne naredi, potlej ga pravzaprav ni treba, mu ni treba več dajati plače, saj ne izpolni osnovnih pričakovanj zaposlovalca. Naš zadnji minister v vrsti teh možakarjev je končno začel govoriti. V začetku svoje politične kariere mu ni šla komunikacija od jezika, na kompleksna vprašanja je odgovarjal, da ne razume vprašanja, ni razumel, kaj vpraševalec misli s svojim vprašanjem. Odgovarjal je z enozložnicami.

Danes pa bo moral, pa če bo hotel ali ne, kaj skupaj spraviti in predstaviti načrt vlade za evroskupino v Dublinu. Zasedanja se bo udeležil prvič in težko mu bo kaj več od kimanja za eu-zahteve po naglem in odločnem ukrepanju. Ima pa srečo, da bo kot novinec zadostil eu-pričakovanjem, če bo uspel spraviti skupaj kratko predstavitev načrta vladnih politik, saj glede Slovenije ne bo druge razprave na tem zasedanju.

Videti je bilo, da bo Slovenija tokrat ‘odplužila slalom’ in bo na tapeti glavna tema Ciper, Irska in Portugalska, pa so se odločili tik pred zdajci šef evroskupine, predsednik Ekonomskega in finančnega odbora, član izvršilnega odbora ECB, šef WSM in evropski komisar, da se bodo zvečer sestali še solo s Čuferjem in ga poslušali.

V Dublinskem gradu bodo razpravljali in ocenili razmere v Sloveniji, finančni minister Čufer pa bo zares moral predstaviti načrt nove vlade. Evroskupina poroča, da po njihovih informacijah slovenska vlada ne namerava zaprositi za pomoč, tudi s Ciprom Slovenije ne primerjajo več tako vneto, kot je bilo to še nedavno. Glasno pa že oznanjajo s prižnic tako evroskupine kot Evropske komisije, da Slovenija potrebuje reforme, med drugim v bančnem sektorju. Evropske ocene so, da so naše razmere resne in da se hitro slabšajo, to pa je alarmantno za nas in EU.

Kljub začasni obvladljivosti razmer vlada Alenke Bratušek nima več časa, da bi se sestajala po skupinah in iskala strokovnjake, zdaj je treba ukrepati naglo in odločno. Neprilika ob tem eu-ocenjevanju je, da to vemo slovenski državljani, politične elite v naši državi pa še niso našle poti do razsvetljenja in se še kar sestajajo in dogovarjajo in pregovarjajo. Čufer bo moral jasno povedati večernim zasliševalcem, kako bomo denar ‘ustvarili’ in kako bomo odplačali dolgove, v tem je bistvo dela finančnega ministra. Ne bo šlo več dalje tako, da bo vprašal Alenko, Alenka bo vprašala strokovnjake (Jankovića), ta pa naprej po svojih zadolžencih …

Danes zvečer bo moral Čufer prinesti lično plagirano, zvezano in opremljeno domačo matematično nalogo s seboj v svojem poslovnem kovčku, če ne bo, kar je tudi možno, jo bo dobil za seboj, narediti jo bo treba, skupno ali posamično, slovensko ali evropsko, a v roku, ki ga bo postavila EU. Očitno nedavne Alenčine obljube niso dovolj potolažile unije in bo treba na hitro več skupaj spraviti – do zvečer sami ali pa do jutri skupaj po evropsko, tako zdaj odbija ura. Temu se na kratko reče, da gre Čufer nocoj na pogovor s trojko.

Sicer pa gre (razen Slovenije) za dvodnevno zasedanje vseh finančnih ministrov EU ob neformalnem zasedanju evroskupine. Finančni ministri bodo razpravljali o treh stebrih bančne unije – enotnem nadzoru, skupni shemi za jamstvo vlog in skladu za reševanje bančnih kriz – ter o davčnih utajah. Vse zgolj neformalno, kot to delamo tudi pri nas v večini primerov. Očitno res nismo za kaj več, kot da se gremo kolektivno in družno EU.

  • Share/Bookmark

Prezimovanje sadik

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 11:30, 9.04.2013

Načeloma si vsi želimo, da bi takrat, ko imamo opravka z birokrati, stvari stekle naglo in nam kot stranki v upravnem postopku v prid. Včasih pa se zgodi, da naglica ni dobra, včasih se celo zgodi, da prav zaradi naglice potegne nekdo v postopku korist, ki je sicer ne bi pridobil. Vedno znova se potrdi stara ljudska modrost o zlati sredini – se vsaj navzven ne razvidijo takojšnje neupravičeno pridobljene koristi.

Kriminalisti baje še vedno štrajkajo, pa vendar ne povsem, saj so se odločili zapičiti v piransko upravno enoto, izpostavljeno je vnovično imenovanje načelnika mag. Ivana Seljaka v zvezi z najkrajšim ministrskim Maherjevim mandatom in odločanje o črni gradnji. Dejstva so prav zoprno postavljena in kriče po takojšnji kljukici na spis: kriv je, oz. kriva sta oba, oz. krivi so v UE Piran.

Seljak vehementno zatrjuje, da njegovo vnovično imenovanje in Maherjevo ministrovanje nista v nobeni zvezi. Pa vendar teče vse skupaj prav v omejenem času Maherjeve ere in v sklopu kadrovanj Bratušek-Janković. Seljaku je mandat potekel, in potrpežljivo čaka na morebitno novo imenovanje, poleg njega pa skupaj z njim to počno še štirje kandidati.

UE je v dveh dneh od vložitve vloge odločila o Maherjevi zahtevi za legalizacijo ‘kleti’ na kmetijski parceli nad Sečoveljskimi solinami. Maher zatrjuje, da je klet v rabi skladiščnega prostora za frezo in za prezimovanje sadik njegove žene. Nekateri, ki so imeli priložnost ogleda te ‘kleti’, pa zatrjujejo, da je na Seči 16a vkopan objekt z opremljenimi bivalnimi prostori, kuhinjo in dnevnim prostorom. To pa več ne ustreza vlogi, ki jo je Maher podal na UE.

Dejansko stanje torej ne ustreza dejstvom v naravi in je UE najmanj v prekršku, korupcija pa sitno tišči iz vseh por, od kadrovanja do odločanja o vlogi. Pridobljena korist v zadevi je evidentna – dobro plačano načelniško delovno mesto in legalizacija objekta črne gradnje. Če je vmes pretočenega še kaj denarja v korupcijske namene, pa je na kriminalistih, da stvar raziščejo.

Od uveljavitve Černačeve uredbe, ki bi jo tudi lahko že na pamet opredelili za korupcijsko, ker je koristna za določen segment slovenske družbe, je UE Piran dobila v reševanje 350 vlog za legalizacijo črnih gradenj oz. nezahtevnih objektov. Okoli 40 so jih – tako kot Maherjevo – zavrgli.

Najkrajši ministrski mandat v zgodovini slovenskih vlad ni v dobro kredibilnosti vlade BJ. Tudi vtikanje kriminalistov v razlog odstopa in obiski UE Piran ne pomorejo, da bi stvar mirno in potihoodšla v zgodovino. Grde stvari slej ko prej pokukajo na plano in potem je največkrat stvar javnosti, ne le pristojnih strokovnih služb, da se reče bobu bob, ev. magiteriju pa plagiat. Stroka in politika se najraje ob takih dogodkih poskrijeta za hrbte imenovanih komisij.

Verjetnost, da bosta morala BJ odstopiti, je iz dneva v dan večja, čeprav se odločitev rektorja, komisije in nesojene avtorice že kar nagravžno vleče. Tudi to kaže nivo spoštovanja ljudstva in gotovo je težko v pozitivnem pristajati na dejanja vlade, ki ima nad seboj nepravilnosti. Samoočiščenje slovenske politike ne bo tako kmalu realizirano, kot bi bilo prav, niti se ne bo zgodilo samo od sebe.

  • Share/Bookmark

Vreme in nočna kronika v Sloveniji

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 06:26, 28.02.2013

O vremenu so povedali vremenarji, da ’se bo zjasnilo in postopoma otoplilo’. Kar se vremena tiče, je torej v smislu pozitivne naravnanosti verjeti v sončne dneve, ki bodo prišli tudi k nam slej ko prej. Zemlja se vrti še naprej. Cigani radostno plešejo v dežju in se veselijo, ker vedo, da za vsakim dežjem pride sonce. Torej pričakujmo lepo pomlad, lahko se je brezskrbno veselimo en malček že vnaprej. Saj bodo pričakovanja izpolnjena, pomlad je do zdaj prišla še vsako leto.

Kar se kronike tiče, predvsem nočne, pa smo Slovenci izgubili prejšnjo vlado. Mogoče tudi zato, ker je imel Janez Janša v parlamentu včeraj premalo časa na razpolago za svoje zagovore. Konstruktivne nezaupnice se je skušal ubraniti z blatenjem in zaničevanjem svojih političnih kolegov in kolegic, pa je pozabil kaj lepega povedati o sebi. Najbrž tudi sam sebe ne spoštuje dovolj, da bi sebe videl kaj lepše od žrtve in žrtvenika. Po določenem času šele narod drugače vidi stvari, kot takrat, ko se dogodek zgodi, nikoli ni vse zanič, in vsak plameneče rumen lesket še ne sije iz pozlate, čas izgradi resnico nekje vmes.

Mu pa gredo, Janezu Janši oni posli ‘na pol viagre’ odlično, torej se ni bati, da bo nova mandatarka zabluzila, krepko bo pod drobnogledom tako glede zunanje obličnosti (dolžine krila), kot koalicijske notranjosti (program) in tudi rezultati bodo vnaprej in sproti podkladani. Slovenci pač rabimo enega JJ, da ni treba narodu voditi državne politike in se vtikati v vse politične posle, jih tehtati in ocenjevati, paziti, da ne bi kakšen predsenik zafural naše male državice čisto do konca. Čez dva tedna, če uspe ministrski nabor vsaj v dveh tretjinah, gremo končno državljani lahko v miru spat.

Pogajanja o novi vladi bodo že danes, naši politiki bodo od včeraj na danes bolj malo spali. Pred pogajanji se bodo verjetno v posameznih strankah še malo ‘dol usedli’ in se poskušali poenotiti znotraj sebe, urediti lastna stališča in nastop. Saj dosti se zmeniti več ne morejo, kar so si naredili v zadnjih tednih štale, bodo morali dol požreti, ampak vtis na državni ravni bo pa le močnejši in hkrati finejši, če bodo prav usklajeni.

Tako je zdaj, ja, imamo pač mandatarko, če nam je prav ali ne, če smo razočarani skupaj z JJ, ali če smo polni veselja in delimo zmagoslavje z Bratuškovo. Svoje bodoče kolege, kandidate za ministrske resorje je že vnaprej nagovorila, da v koalicijskem partnerstvu ni več čas za politična preigravanja, ne bo okopov (in barikad) in bo treba delat v dobro Slovenije. Mandatarka nima (še) programa, ministrov, koalicijske zaveze, nič še ni rekla dokončnega o slabi banki, pa o holdingu in kar je resnično velik problem tudi nove vlade: kje bomo dobili denar. A Pahor pravi, da bo znala v najtežjih trenutkih odločati najbolje, kako bo, bomo itak videli in doživeli.

Slovenci nismo različni le med seboj, tudi parlamentarizem imamo malo po svoje urejen. Slovenska ustava uvaja t.i. dvofazni postopek pri imenovanju vlade, zato naše ministre imenuje državni zbor, predlaga pa jih predsednik vlade. Vladni zakon pa uvaja še termine: vladna ekipa mora postati popolna najkasneje v treh mesecih, sicer pade, od tod so izšle najave še bivše kandidatke za mandatarko, da se bo po treh mesecih pogledalo, kako naprej.

Če bo šla potrjevat svoj mandat po enem letu znova v državni zbor, bo pa res treba počakati na razplet političnih dogodkov, če ga bo sploh obdržala – je še toliko če-jev in kako-jev in s čim-jev, da glava peče ne le njo, tudi vse tiste v drugi vrsti, pa tretji, pa … do zadnje parlamentarne vrste. Na programu, mimo konstruktivne nezaupnice, mimo padle vlade, mimo začasnega mandata po rokih, mimo sindikatov, zadenjskih stricev in tet, morda celo mimo dejstva, da je zdaj mandatarstvo v rokah ženske – je za soboto razpisana še četrta vseslovenska vstaja.

Časa za razmišljanje res ni več dosti, za veliko potrošnjo lepih besed ga tudi ni več, kljub temu, da je politika prvinsko besedičenje, je nastopil čas, da besede ‘meso postanejo’. Treba bo pokazati rezultate, ki se bodo realno izmerili v številkah – toliko imamo, toliko lahko porabimo. Le vprašanje časa je, koliko jih ne bo imelo pokazati rezultatov in bodo morali oditi. Dnevna politika se moti, če meni, da si je kupila čas. Ni dovolj, da se politika zjasni in otopli, to zadošča za boljše vremensko počutje, za državljansko dobro počutje bo pa treba takoj in veliko delati. Še vedno namreč visi v zraku ‘dol z vso politično elito’ …

  • Share/Bookmark

Pa jo imamo, skoraj, novo vlado!

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , , — pohajalka ob 18:31, 22.02.2013

Konstruktivna nezaupnica vladi Janeza Janše je bila danes popoldne vložena, za mandatarko pa je predlagana Alenka Bratušek, takole je šlo:

- nezaupnice niso vložili zato, da bi dobili slamnatega predsednika vlade, ampak zato, da dobijo vlado;
- Slovenija se je znašla v največji politični kriti v zgodovini samostojne države / korupcijsko poročilo, koalicijski partnerji so začeli odhajati iz vlade;
- agonijo so se odločili pripeljati h koncu, tako, da največja parlamentarna stranka krizo zaustavi in najde pot k oblikovanju nove večine v DZ;
- Bratuškova je v svoji politični stranki ocenjena za več kot kompetentno osebo za vodenje izvršne veje oblasti;
- Bratuškova je baje vsem skorajšnjim koalicijskim strankam predlagala, da se nova vlada po enem letu vrne v DZ po zaupnico;
- v sredo bodo na seji DZ imeli poleg nove vlade imeli tudi izvolitev predsednika DZ in tako bo zagotovljeno normalno delo parlamenta;
- vsega tega ne bi bilo, če bi Janković ne sprejel odločitve, da ponudi bianco odstopno izjavo z vrha PS, izjava pa bo datum dobila, ko bo imenovana nova vlada.

Bratuškova bo pripravila program vlade, stranke se strinjajo, da bo kultura spet pod ločenim ministrstvom, tožilstvo pa ne več v pristojnosti notranjega ministrstva. Razdelitve resorjev še ni. Stranke v novi vladi želijo ustaviti razprodajo državnega premoženja in spremeniti zakon o holdingu in slabi banki. Namigovanja o predčasni vladi so še opcija, prvenstveno pa je na programu konstruktivna nezaupnica in poskus, da se na tak način pride do močne vlade.

Kakorkoli že obračamo močne besede in močne akcije bodoče nove močne vlade, je jasno, da smo in bomo še naprej v Sloveniji talci, če ne obeh gospodov Janše in Jankovića, imamo zgolj na novo pregrupirane politikante. Po nezaupnici mora biti seja DZ sklicana v najprej v 48 urah in najkasneje v sedmih dneh po vložitvi nezaupnice, torej bo glasovanje verjetno res že naslednji teden. In naredili so si takole na izi še eno leto!

Veliko mlatenja prazne slame in veliko prepiha, zdaj pa prav na tiho, v nekaj dneh bo tako, kot da je vse v redu in prav. Je vse tole res novica? Sčasoma se bomo počutili vsi skupaj precej kravje, zaradi prežvekovanja enih in istih zgodb. Je naključje, da želijo naši novi-stari politikantki speljati vso stvar v naslednjem tednu, v petek je namreč bivši AFŽ praznik, v soboto pa 4. vseslovenska vstaja.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |