in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Solidarnost na obzorju

Zapisano pod: Domovina Tagi: , — pohajalka ob 10:59, 14.12.2013

V Ljubljani se danes ustanavlja prva vstajniška politična stranka Solidarnost. Sestavljalo jo bo troje vstajniških oz. državljanskih gibanj – Mreža za neposredno demokracijo, Odbor za pravično in solidarno družbo in Vseslovenska ljudska vstaja.

Do ustanovitve prihaja leto dni od nastanka gibanj na protestih. Ustanovitev pomeni, da bodo sprejemali program, statut, etični kodeks in seveda izvolili organe stranke. Novo stranko bodo vodili trije predsedniki kolektivno prav zaradi tako zelo heterogene sestave ustanoviteljev (verjetno Uroš Lubej, Damjan Mandelc in Marina Tavčar Krajnc). Zelo verjetno pa bo generalni sekretar stranke nekoč znani član LDS Božidar Flajšman.

Trojno predsedstvo bo morda začasno, če bodo uspeli preseči nasprotna stališča in jih izoblikovati v navzven enotno strankino stališče. Kako zelo težko pride v naši državi do konsenza na različnih ravneh politike ali gospodarstva je znano, nasprotna stališča in posledično nasprotna ravnanja pa pokasiramo državljani.

Solidarnost je torej prvi politični poskus vstajnikov; po mnenju javnosti ima visok potencial, volilnega uspeha pa ji ta pač še ne zagotavlja. Morda še najbolj zato, ker program stranke paberkuje všečne zamisli že obstoječih političnih strank in se kadrovsko sestavlja pretežno iz oklestkov zdaj in nekoč obstoječih ali transformiranih političnih opcij.

Hvalevredno je, da vstajniki žele storiti korak naprej in se iz civilne oblike družbenega gibanja formirati v politično stranko. Trojno predsedstvo je morda dober preizkusni kamen in dobra alternativa običajnem strankarskem prvačenju maziljenih liderjev. Praksa namiguje na tvegano potezo, saj recimo PS še vedno muči muke v nerazčiščenosti voditelja stranke. Pooblastila za vodenje sicer ima Bratuškova, a Janković se lahko vsak hip domisli znova vzeti vajeti v svoje roke tudi formalno.

Drugačen primer je lider SDS, kateremu članstvo odpušča vse mogoče prestopke in ga podpira obtožbam in (še nepravnomočni) obsodbi – brez Janše bi se strankin kader razsul po drugih političnih strankah, očitno je treba enega človeka, ki pooseblja stranko navzven in navznoter.

Povsem mogoče je tudi, da se novoustanovljene politične stranke že boje tudi liderji drugih strank, recimo predsednik SD se že obreguje obnjo, rekoč, da niti liderja ne morejo izbrati izmed sebe. Struje se pač dogajajo večinoma v vseh strankah, starejših in preoblikovanih mlajših, pojav je pogost in ne kaže na ev. slabost zgolj Solidarnosti.

Ali gre za demokratično potezo ali se obeta razkol v stranki še pred volitvami, bo pokazal čas. Razočarani volivci leve opcije bodo verjetneje izbrali kakšno bolj sredinsko opcijo na prihodnjih volitvah. Sredinskost pa samo po sebi žal ne bo zagotovila osredinjenja na reševanje družbenih političnih in gospodarskih problemov.

V stranki Solidarnost si želijo bolj neposreden vpliv državljanov na odločanje, zato si bodo med drugim prizadevali za možnost odpoklica izvoljenega politika in možnost predčasnih volitev z referendumom, povrnitev vloge referendumov in obvezno udeležbo na volitvah v DZ. Zavzemali se bodo za oster obračun s korupcijo, obrambo socialne ter krepitev pravne države in zagotavljali uresničljiv gospodarski program. Poudarek dajejo ohranitvi slovenskega gospodarstva v lasti države ter da v prihodnosti ne bi več prelagali bremen na ramena najbolj revnih. Napovedujejo zavzemanje za drugačne rešitve, ki bodo bolje reševale socialne probleme naše družbe.

Želijo uveljaviti drugačen koncept v delovanju navznoter, da bi preprečili avtoritarno vodenje in gradnjo kulta osebnosti kot ene hujših anomalij partitokracije v Sloveniji. V stranki verjamejo, da bodo morali temu slediti tudi v drugih strankah, kjer se danes soočajo s problemom stroge hierarhije ter neupoštevanjem članstva na odločitve vodstva.

Po ustanovitvi podjetniške stranke bo vstajniška že druga letos na novo ustanovljena politična stranka. Ne prva ne druga ne predvideva v svojih programih konkretnih zamisli v povezovanju in sodelovanju slovenske politike za dosego skupnih ciljev za vso slovensko družbo. Volivci bomo še vedno razpeti med dopadljivimi programski drobci, kar zna podaljševati politično agonijo ‘zagotavljanja zadostne politične podpore in močne koalicije’. Bistvenih premikov slovenske družbe še ne more biti.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |