in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Shodi za Slovenijo in proti njej

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 20:22, 29.08.2013

Tudi to je Slovenija … najave protestov se vrstijo. Srbska diaspora v Sloveniji najavlja svoje. Pri nas, seveda, v Sloveniji.

Koliko je pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin, koliko njih je potrebno za ustavno priznanje manjšine? Kateri so tisti vatli, ki izmerijo, kdo in kdaj postane manjšina? Srbska manjšina se čuti diskriminirano v Sloveniji, primerja se s tremi ustavno priznanimi pri nas, ker da z njimi nima enakega položaja. Varstvo narodnih manjšin ter pravic in svoboščin pripadnikov teh manjšin je sestavni del mednarodnega varstva človekovih pravic in kot tako spada v okvir mednarodnega sodelovanja.

Italijanska narodna skupnost
Po popisu 1991 je pripadnikov italijanske narodnosti slabih 3000 oseb, po popisu 2002 jih je dobrih 2000 oseb, dejansko pa naj bi jih bilo dobrih 3000 oseb, po volilnih imenikih, ki jih je italijanska narodna skupnost sestavila sama za potrebe lokalnih volitev 2002.

Narodnostno mešana področja, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti (tam je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina) so v občinah Koper, Izola in Piran.

Madžarska narodna skupnost
Po uradnem popisu prebivalstva iz leta 1991 se je za pripadnike madžarske narodnosti opredelilo 8000 oseb, ob popisu 2002 pa dobrih 6000 oseb, ki živijo na narodnostno mešanem območju prekmurskih občin Lendava, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci in Moravske Toplice (tam je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina), manjši del pa tudi izven narodnostno mešanega območja. Iz volilnih imenikov za lokalne volitve 2002 izhaja, da na teritoriju naše države živi krepkih 8000 oseb madžarske narodnosti.

Romska skupnost
Po ocenah različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije) v Sloveniji živi približno 10.000 Romov (tudi do 12.000). Romi strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju ter v večjih mestih kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Jesenice, Radovljica (na Jesenicah in v Radovljici živijo predvsem družine Sintov).

Podpora italijanski in madžarski narodne skupnosti, romski skupnosti ter drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Sloveniji se izvaja na podlagi pravnih dokumentov ter splošnih in posebnih načel manjšinske politike.

V Zvezi srbske diaspore Slovenije opozarjajo na populacijo srbske etnične skupnosti, ki nima statusa narodne manjšine in se počuti diskriminirano v primerjavi s tremi ustavno priznanimi manjšinami. Prepričani so tudi, da jih kulturno ministrstvo ob podelitvi evropskih sredstev diskriminira. Svoje nezadovoljstvo bodo izrazili s protestom v soboto, proti politiki slovenske države do srbske etnične skupnosti in odnosu skrbske države do njih.

Po zadnjem popisu iz leta 2002 je v Sloveniji 38.946 pripadnikov srbske etnične skupnosti, a so v zvezi prepričani, da je pravo število precej višje. Nimajo nikakršne uradno priznane, institucionalne oblike obstoja, denimo šole, medijev, ki bi lahko zaščitili srbsko etnično identiteto.

Če si bodo Srbi s protesti uspešno izborili manjšinski status, jim bo pripadlo kar nekaj manjšinskih pravic, med prvimi bo ta, da postane srbščina uradni jezik v Sloveniji. Pa saj je itak. Morda pridejo v kompletu še ‘grabljice’.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |