in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Uklonilni zapor

Zapisano pod: Domovina, Slovenija Tagi: , — pohajalka ob 17:26, 17.12.2014

Imeli smo uklonilni zapor in ljudje so se čudili: ne morem plačati globe, grem v zapor, in še vedno moram plačati globo, čeprav še vedno ne morem, nimam.

Takole uklanjanje smo imeli: Uklonilni zapor je pravni institut, ki lahko traja največ 30 dni. Sprejet je bil leta 2005 in že od samega začetka veljavnosti je hudo buril duhove, seveda tistih, ki jih je zakon uklanjal. Uvedli so ga kot odgovor na problem neučinkovitosti pri izterjavi denarnih kazni, izrečenih v postopkih o prekrških, ki je bila v prvi vrsti posledica plačilne nediscipline. Plačilno disciplino je država uvajala pri malih prekrškarjih (cca 60 mio letno), saj globe in kazni velikim prekrškarjem ni problem plačati, plačevati. Zakon predvideva, da se storilca prekrška, ki deloma ali v celoti ne plača globe v določenem roku, prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni zapor. Z izvršitvijo uklonilnega zapora pa obveznost plačila globe ne preneha, torej ga je prekrškar v vsakem primeru dolžan poravnati. Preračunljivost tistih, ki so se z ‘raje grem v zapor, pa naj me država futra’ hoteli izogniti plačilu, jim ni uspelo. Tako je bilo še pred nekaj dnevi.

Zdaj je ustavno sodišče določbe uklonilnega zapora razveljavilo v celoti. Postopek za oceno ustavnosti je začelo na zahtevo varuha človekovih pravic. Odločeno je, da se ustavijo vsi postopki odločanja o uklonilnem zaporu, ki do objave odločitve ustavnega sodišča še niso bili končani, v primerih, kjer je bil postopke o uklonilnem zaporu že končan, pa se uklonilni zapor ne izvrši, oziroma se njegovo izvrševanje ustavi. Nekateri uklanjani pridejo domov.

Podlaga, po kateri je ustavno sodišče tako odločilo, pa ni protiustavnost izpodbijanega ukrepa uklonilnega zapora, ampak gre za neskladnost z ustavo med pogoji in ureditvijo postopka, kot so predpisani za izrekanje uklonilnega zapora, ker ne dajejo v zadostni meri jamstev, ki jih zagotavlja ustava.

Na kratko to pomeni, da je urejanje uklonilnega zapora nedopustno posegajoče v človekove pravice ali temeljne svoboščine. Uklonilni zapor je bil nekaterim odrejen, čeprav niso imeli možnosti za plačilo globe, drugi so bili nemočni, da bi se v postopku izognili prestajanju uklonilnega zapora ipd.

Sodišča bodo zdaj pač laže podelala zaostanke, s prerazporeditvijo tistih zaposlenih, ki so pisali odločbe neplačnikom glob. Morda jih celo prerazporedijo na izterjavo slabih kreditov, kar bi bila nedvomno odlična rešitev za državo in državljane, pa še odpuščati ne bi bilo treba. Da bi pa nosil odgovornost za narobe zakon zakonodajalec, tisti, ki je tak zakon napisal, to je pa v naši pravni državi narobe pričakovati.

Uklanjani pa morda zdaj lahko od države izterjajo odškodnino in plačajo globo.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |