in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Kanonik, ki ni več

Zapisano pod: Domovina Tagi: , — pohajalka ob 19:37, 16.12.2013

Apostolska nunciatura v RS obvešča o statusu Mirka Krašovca:

na brezprizivno odločitev pristojne cerkvene oblasti je bil gospodu Mirku Krašovcu odvzet naziv kanonika Mariborskega metropolitanskega kapitlja z vsemi pripadajočimi dolžnostmi, možnostmi, beneficiji, privilegiji, častmi, insignijami in ugodnostmi. Odvzete so mu bile tudi vse naloge in zadolžitve, ki mu jih je podelil njegov ordinarij. Ob tem gospoda Mirka Krašovca veže dolžnost bivanja v opatiji Št. Pavel v Labotski dolini (v Avstriji) za čas enega leta z namenom, da premišljuje o svoji hudi odgovornosti v povezavi z očitanimi dogodki in o odnosu med človekom, materialnimi dobrinami in Cerkvijo v luči vere. Za čas bivanja v samostanu mu je bila naložena tudi prepoved javnega izvrševanja duhovniške službe.

Znano je, da gospod Mirko Krašovec ob različnih priložnostih predstavlja svoje poglede na finančni zlom mariborske nadškofije. Kljub temu, da je prejel (posebna) navodila in jih tudi uradno sprejel, gospod Mirko Krašovec čas namenjen pokori v samostanu v Št. Pavlu v Labotski dolini (v Avstriji) izrablja za širjenje informacij, ki niso skladne z ugotovitvami formalnih preiskav organov, ki jih je ustanovil Sveti sedež. Zato je primerno pojasniti zadevo in razglasiti kanonične kazni, ki so bile naložene gospodu Mirku Krašovcu zaradi dokazanih nezakonitih dejanj v času opravljanja službe ekonoma mariborske nadškofije.

Ob naložitvi ustnih navodil gospodu Krašovcu decembra 2012 je bil z navodili seznanjen samo on in njegov ordinarij, saj pregled odgovornosti ostalih vpletenih oseb v finančni zlom mariborske nadškofije (med temi tudi škofov) še ni bil zaključen. Sedaj, ob sklepu teh postopkov, se kazni, ki so bile naložene gospodu Krašovcu in ki jih je takrat tudi sprejel, lahko objavijo. V tem kontekstu je potrebno pojasniti in razumeti pomen izraza »sobotno leto«, ki je bil takrat uporabljen za opis Kraševčevega umika iz javnega življenja mariborske nadškofije.

Vir: Slovenska škofovska konferenca

Tožilec je novembra v nadaljevanju sojenja nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Mirku Krašovcu v zadevi Betnava predlagal štiriletno zaporno kazen. V nekoliko spremenjeni obtožnici se mu očita napeljevanje h kaznivemu dejanju v škodo EU. Za to kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen do osem let zapora.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |