in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Kanonik, ki ni več

Zapisano pod: Domovina Tagi: , — pohajalka ob 19:37, 16.12.2013

Apostolska nunciatura v RS obvešča o statusu Mirka Krašovca:

na brezprizivno odločitev pristojne cerkvene oblasti je bil gospodu Mirku Krašovcu odvzet naziv kanonika Mariborskega metropolitanskega kapitlja z vsemi pripadajočimi dolžnostmi, možnostmi, beneficiji, privilegiji, častmi, insignijami in ugodnostmi. Odvzete so mu bile tudi vse naloge in zadolžitve, ki mu jih je podelil njegov ordinarij. Ob tem gospoda Mirka Krašovca veže dolžnost bivanja v opatiji Št. Pavel v Labotski dolini (v Avstriji) za čas enega leta z namenom, da premišljuje o svoji hudi odgovornosti v povezavi z očitanimi dogodki in o odnosu med človekom, materialnimi dobrinami in Cerkvijo v luči vere. Za čas bivanja v samostanu mu je bila naložena tudi prepoved javnega izvrševanja duhovniške službe.

Znano je, da gospod Mirko Krašovec ob različnih priložnostih predstavlja svoje poglede na finančni zlom mariborske nadškofije. Kljub temu, da je prejel (posebna) navodila in jih tudi uradno sprejel, gospod Mirko Krašovec čas namenjen pokori v samostanu v Št. Pavlu v Labotski dolini (v Avstriji) izrablja za širjenje informacij, ki niso skladne z ugotovitvami formalnih preiskav organov, ki jih je ustanovil Sveti sedež. Zato je primerno pojasniti zadevo in razglasiti kanonične kazni, ki so bile naložene gospodu Mirku Krašovcu zaradi dokazanih nezakonitih dejanj v času opravljanja službe ekonoma mariborske nadškofije.

Ob naložitvi ustnih navodil gospodu Krašovcu decembra 2012 je bil z navodili seznanjen samo on in njegov ordinarij, saj pregled odgovornosti ostalih vpletenih oseb v finančni zlom mariborske nadškofije (med temi tudi škofov) še ni bil zaključen. Sedaj, ob sklepu teh postopkov, se kazni, ki so bile naložene gospodu Krašovcu in ki jih je takrat tudi sprejel, lahko objavijo. V tem kontekstu je potrebno pojasniti in razumeti pomen izraza »sobotno leto«, ki je bil takrat uporabljen za opis Kraševčevega umika iz javnega življenja mariborske nadškofije.

Vir: Slovenska škofovska konferenca

Tožilec je novembra v nadaljevanju sojenja nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Mirku Krašovcu v zadevi Betnava predlagal štiriletno zaporno kazen. V nekoliko spremenjeni obtožnici se mu očita napeljevanje h kaznivemu dejanju v škodo EU. Za to kaznivo dejanje pa je zagrožena kazen do osem let zapora.

  • Share/Bookmark

Betnava se je začela leta 2008

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 15:53, 23.08.2013

Nekdanjemu ekonomu mariborske nadškofije Krašovcu grozi osem let zapora zaradi suma napeljevanja h kaznivemu dejanju v škodo eu. Krivde ni priznal na predobravnavnem naroku, danes, na začetku sojenja v Celju pa tudi ne. Soobtoženi v zadevi Betnava so krivdo že priznali in jim je bila že izrečena tudi kazen.

Bivši Vegradovi direktorici in sedanji kaznjenki Tovšakovi je bila izrečena petletna zaporna kazen za Betnavo in Rimske terme skupaj. V zadevi Čista lopata je priznala še krivdo glede blagajne vzajemne pomoči, na koncu je dobila enotno kazen sedem let in pol zapora.

Bivša direktorica družbe Betnava Mariničeva je obsojena pogojno na 23-mesečno kazen, gradbeni nadzornik Bogatin je obsojen na dve leti zapora, odslužil ga bo s 1460 urami družbeno koristnega dela v dveh letih. Ekart iz mariborske nadškofije je obsojen pogojno na 10-mesečno zaporno kazen. Vsi iz goljufij v zadevi Betnava v škodo eu morajo plačati tudi sodne stroške in takse.

Betnava se je začela dogajati že leta 2008 z ustanovitvijo podjetja Betnava. Nadškofija je predala stavbo podjetju Betnava, tega pa je ustanovilo šest njenih duhovnikov. Nadškof Kramberger jim je bil za poroka, da so dobili v banki krepka dva milijona evrov, ki so jih vložili v svojo firmo.

Potem se je začela ‘prenova’ dvorca, leta 2008. Duhovniki so z bančnim denarjem lahko zaprosili za evropska sredstva in jih dobili 1,7 milijona evrov. Betnava je pošiljala na ministrstvo račune za gradbena dela, ki sploh niso bila opravljena, mariborska nadškofija pa je kasneje ta denar vrnila. Lažne gradbene situacije in račune za neizvedena dela so Vegradovi vodilni odredili in izdelali, v sodelovanju z vodilnimi v Betnavi, tako so lažno izkazovali izvršitev plačil po teh računih in situacijah. Seveda s fiktivnimi kreditnimi pogodbami in večkratnim vzajemnim nakazovanjem sredstev med njihovimi bančnimi računi. Končno so te iste gradbene situacije in dokazila o plačilih z goljufivo vsebino uporabili za priloge zahtevku za izplačilo eu sredstev.

Gospodarsko ministrstvo je izplačalo 1,77 mio evrov, kasneje zahtevalo vrnitev tega denarja in po enem letu je bil denar vrnjen. Istočasno so si Vegradovi vodilni prigoljufali protipravno korist 1,7 mio evrov.

Obstaja možnost, da želi cerkev vso krivdo naprtiti upokojenemu Krašovcu kot edinemu grešnemu kozlu, ta pa se ne da (več) in krivdo zanika. Obtožnica mu očita, da je Ekarta in Mariničevo potegnil z napeljavo na skupni interes nadškofije, Betnave, ministrstva in Vegrada. Nekdo od vpletenih je moral vleči nitke znotraj naveze, ali pa je bil to v resnici Krašovec?

Krašovec namerava dokazovati s 157 sodišču predloženimi dokumenti, da ni kriv ne on ne mariborska nadškofija. Mariničeva, Ekart in Bogatin, ki so s tožilcem sicer sklenili sporazum o priznanju krivde, potemtakem sploh niso storili kaznivega dejanja, ali pač? Krašovec je uperil prst na ministrstvo za gospodarstvo, ki jim očita opustitev dolžnega pregleda dokomuntacije. Znova se srečujemo s še vedno ne preseženo idejo kolektivne krivde, ki dopušča krivdo ‘vseh’, posameznikom pa jo je težko opredeliti in dokazati.

Krašovca je cerkev kazensko premestila v Avstrijo v benediktinski samostan Šentpavel. Navsezadnje ga tudi tam eu vidi, slednja vidi tudi do celjskega sodišča, ki bo betnavskemu feraju pač moral ‘nekaj’ dosoditi. Da bi se delali fine in bi v prihodnje ne zaprošali za eu sredstva, da bi se izognili tveganju odklonitve, je pač otročje ali vsaj nezrelo.

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |