in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Ni plagiat, še posebej upoštevajoč ‘primerljive mednarodne standarde’ ne

Zapisano pod: Domovina Tagi: , — pohajalka ob 11:37, 1.07.2013

IZJAVA ZA JAVNOST – za takojšnjo objavo

Senat FDV je ustavil postopek odvzema naziva mag. Alenke Bratušek

Dne 5. 3. 2013 je Fakulteta za družbene vede s strani Komisije za preprečevanje korupcije prejela prijavo v zvezi s sumom plagiatorstva pri magistrskem delu Alenke Bratušek. Dne 8. 4. 2013 je Senat FDV sprejel »sklep o začetku postopka na podlagi Statuta UL za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva v zadevi ge. Alenke Bratušek.« Za vodenje postopka je imenoval pooblaščeno osebo, doc. dr. Milana Brgleza. Po pooblastilu senata je dekan, prof. dr. Bojko Bučar, imenoval Komisijo za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva v sestavi akad. prof. dr. Slavko Splichal, red. prof. dr. Mirjana Ule in red. prof. dr. Franc Mali.

Na osnovi ločenih mnenj komisije za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva in poročila pooblaščene osebe za vodenje postopka je 1. 7. 2013 Senat FDV sprejel sklep o ustavitvi postopka za odvzem znanstvenega naslova mag. Alenki Bratušek na podlagi 179. člena Statuta Univerze v Ljubljani, ker pogoji za odvzem znanstvenega naslova, kot jih predvideva Statut Univerze v Ljubljani, ne obstajajo.

Obrazložitev sklepa:

1. Mag. Alenka Bratušek je v svoji magistrski nalogi avtorska dela drugih avtorjev sicer navajala v nasprotju z danes uveljavljenimi načini citiranja, vendar na podlagi kritičnega ovrednotenega zbranega gradiva in virov ni mogoče strokovno in znanstveno presoditi, da naloga v pomembnem delu ni rezultat njenega lastnega dela.

2. Poglavitni očitek, da naj bi bil del magistrske naloge prepisan iz vladnih gradiv, ki niso bila navedena med viri, in s tem predstavljen kot lasten prispevek avtorice, drži v delu, ki zadeva necitiranje vladnih gradiv. Vendar iz tega ni mogoče izpeljati sklepa, da si je prilastila tuje (skupinsko in v tem primeru neavtorsko) delo. Kot izhaja iz celotne dokumentacije, je bila Alenka Bratušek (so)avtorica teh gradiv. Ne glede na to bi seveda morala gradiva navesti med uporabljenimi viri in jih ustrezno citirati v besedilu naloge, vendar ta malomarnost ne more biti zadosten razlog za odvzem magistrskega naziva. Prav tako sta obseg in vsebinski pomen spornega dela besedila v primerjavi s celotnim besedilom magistrske naloge premajhna za takšno sankcioniranje.

3. Tudi zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti pri citiranju, povzemanju in uporabi virov, ko so slednji v besedilu nepopolno navedeni (manjkajo zlasti strani in/ali narekovaji), ki jih korektno znanstveno delo ne dopušča ter gredo vedno na račun diplomanta/-tke, pa tudi mentorjev/-ic, članov/-ic komisije in organov fakultete, ki potrjujejo taka dela, bi bil ukrep odvzema magistrskega naziva zaradi zagrešene malomarnosti nesorazmeren glede na težo in posledice storjenega dejanja. K temu velja dodati dejstvo, da so bila fakultetna pravila za pisanje diplomskih in seminarskih nalog v času, ko je nastal njen magisterij, precej bolj ohlapno zapisana, kot pa so danes.

4. Enako je mogoče presoditi o dejstvu, da je v magistrski nalogi navedeno večje število virov na koncu naloge, kot pa jih je bilo dejansko uporabljenih preko neposrednega citiranja. V tem kontekstu v magistrskem delu uporabljen izraz »temeljna literatura« vsebinsko, ne pa formalno, ni zavajajoč, kar izhaja že iz primerjave prijave in končnega besedila magistrske naloge, saj je mag. Alenka Bratušek spoznanja iz te literature aplicirala na svoj primer.

5. Končno je nujno tudi jasno opozoriti, da obravnavani primer v nobenem pogledu ni plagiat ali (sistematično in namensko) akademsko prisvajanje rezultatov tujega dela, če upoštevamo primerljive mednarodne (še zlasti nemške) standarde, ki so se uveljavili pri odkrivanju akademske nepoštenosti.

S sklepom Senata FDV o ustavitvi postopka je zadeva zaključena.

sta

——-
Tak’ tako, torej …, zadeva je zaključena. Debate okrog predmetnega magisterija pa še dolgo ne bodo, ker imajo pač vsake slovenske oči svojega malarja. Politične krize pa vendar ne bo (nove), ker predsednici vlade ni treba odstopiti, kot je napovedala za primer ugotovitve plagiatorstva.

  • Share/Bookmark
 

5 komentarjev

trnjulcica

avtor trnjulcica

1.07.2013 @ 13:38

Mislim, da glede razsodbe ni nihče pričakoval drugačnega izida. Bratušek se prav piše, izhaja iz prave stranke, pripada pravi politični opciji, ščiti privilegije pravih ljudi in vodi njim všečno politiko – zato seveda njena magistrska naloga nikakor ne sme biti plagiat!

nish

avtor nish

1.07.2013 @ 17:24

Burleska.

avtor jezni

1.07.2013 @ 23:52

Še malo pa se bo začela ponavljat zgodovin ko so rdeči sodili drugače misleče po svojih zakonih pobijali ljudi jih metali v brezna narod ps jih je moral zato častit kot heroje druže tito mi ti se kunemo da s tvojga puta ne skrenemo.

avtor Filozof

2.07.2013 @ 06:25

Kje v Evropi ali svetu pa imajo fakulteto za družbene vede?
To je bila in je neka leva fakulteta, kaj bi lahko dela v Evropi s takšnim faksom.
S tem papirjem si v Eu lahko obrišejo tazadnjo.

avtor Stric Marč

2.07.2013 @ 09:12

Politično navijaštvo se seli tudi na fakultete. Ugotovitve senata FDV pač ne sprejemajo tisti intelektualci, ki bi radi videli padec Bratovškove. dr. Makarovič, Kovač Stanislav in podobni bivši FDV-jevci, ki trdno stojijo na poziciji JJ. S tem plagiatrostvom so prešli vse normalne meje in ga uporabljamo za politične obračune in ne za več poštenja. Ko je ugotovljen plagiat, bi moral v prvi vrsti nastradati poleg avtorja mentor in člani komisije. Pa se to ni zgodilo. Če pa bi dejansko upoštevali originalni prispevek k razvoju znanosti avtorja, lahko diplome , magisterije in doktorate kar prepolovimo. Izgleda, da je podobno tudi v drugih državah. Le univerze z ugledom se borijo, da se njihove diplome ne razvrednotijo. Dejstvo je, da izobraževanjke postaja posel , v katerem šteje vsak kupec.

RSS vir za komentarje na objavo.

Trenutno obrazec za komentarje ni dosegljiv.

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |