in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Davki, novi, višji

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 13:31, 8.06.2013

Nepremičninski davek je v javni razpravi … v veljavo pa bo predvidoma stopil s 1. 1. 2014. Za evidenco nepremičnin skrbi GURS, zato je pametno čimprej poskrbeti za pravilen vpis in oceno nepremičnine, saj se v teh zbirkah še vedno najdejo nesmisli. Velikokrat so zapleti zaradi črnih gradenj ali napačnih prijav bivališč. Zapleti se odpletajo največkrat v škodo davčnega zavezanca.

Primer zanke: na zemljišču stoji podrtija stare kmečke hiše, po možnosti ima le-ta več lastnikov-dedičev. V hiši je uradno prijavljen eden teh lastnikov, ki je morda tam blizu postavil novo hišo zase, na črno. V gursu je ocenjena (in po preneseni hišni številki iz stare hiše) nova hiša in vsi solastniki dobijo zaračunan davek po ‘enormno’ odmerjeni vrednosti stare hiše … pa je na obzorju ‘kreg’ med solastniki kolikor se komu zljubi.

Letos plačujemo še po starem – davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Te dajatve imajo naravo davka na nepremičnine, kot se bo poenotil po novem. Ne gre le za preimenovanje in združevanje, davki bodo višji kot do sedaj.

Zdaj so vse tri dajatve v celoti prihodek občin, ki določajo višino vsaka po svoje, posledično nismo vsi enaki, ker plačujemo po občinah različno. Po občinah različen pa je tudi zajem nepremičnin v obdavčitev, zato še to plačujemo različno ali pa sploh ne. Po novem naj bi bilo plačilo davkov bolj primerljivo in pravičnejše. Občine bodo obdržale diskrecijo določanja višine davka le do 50 % povečanja ali zmanjšanja davčne osnove.

Novi davčni zakon bo skušal zajeti vse nepremičnine, recimo, da bo res. Poraja se vprašanje, kako bodo vrednotene sušilnice sadja na obali, z ročno izdelanimi in ‘izžrebanimi’ hišnimi številkami, ali pa recimo ’sadovnjaki’, ‘nasadi oljk’ ipd, ki so zakamuflirani v lične bivalne vile političnih ali gospodarskih veljakov. V zakonu tudi ni najti podrobnih inštrukcij za določitev davka kmetiji, ki ni več kmetija, ampak krasen bazen z vilo, zato je mogoče, da bodo nepravilnosti in nepravičnosti še naprej, vsaj do dokončanja pritožbenih postopkov, ki se znajo vleči v naši državi tudi desetletje ali dve.

Takšne nepremičnine oz. stavbišča niso zajeta v gursu, torej jih tudi novi davčni zakon ne bo zaobjel. Priložnosti za ovajanje neprijavljenih črnih gradenj bo veliko. Ovaduh pa je običajno tisti, ki z ovajancem skupaj pivo pije. Ali pa si mahata iz ene terase na drugo.

Davčni prihodki se bodo po novem delili fifti-fifti – državi oz. državnemu proračunu in občini, kjer je nepremičnina. Izjema se predvideva v prvem letu uveljavitve zakona, ko bodo imele občine predvidoma enake prihodke kot leta 2012, razlika do polne obdavčitve pa bi pripadla proračunu. Med občinami bodo precejšnje razlike.

Zakon bo sledil še k čim manj oprostitvam in administrativni enotnosti sistema, kar pomeni dober register nepremičnin, zato je res pomembno, da je vpis v gursu pravi. V obdavčitev so vključene vse vrste stavb in vse vrste zemljišč, to pomeni, da tudi kmetijska in gozdna. Davčni zavezanec bo lastnik, izjemoma pa bo obveza prenesena na upravljalce za nepremičnine v lasti države in v primeru finančnega lizinga na lizingojemalce.

Oprostitve so predvidene za nepremičnine v lasti ali uporabi tujih držav za diplomatska ali konzularna predstavništva, v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev (skladno mednarodnim pogodbam) in v lasti institucij EU pri nas. Za nepremičnine javnega dobra in varovalni gozdovi tudi velja oprostitev. Cerkev potemtakem ni izvzeta, cerkvene nepremičnine podležejo davku, vendar ne vse, sakralne gotove ne. Podjetnik, ki obvlada davčne izogibe, si bo znal postaviti nekje na lepem malo cerkvico z dolgo ladjo, za poslovne sestanke ali srečanja kar tako, nepremičninskega davka pa ne bo plačal.

Zakon določa različne stopnje za različne vrste nepremičnin in sicer za stanovanjske nepremičnine 0,15 %, za poslovne in industrijske nepremičnine 0,8 % ter za druge vrste rabe (na primer za javno, kmetijsko …) 0,5 %. Za zemljišča za gradnjo stavb, kot tudi vsa ostala zemljišča je določena stopnja v višini 0,5 %. Stopnje davka se povišajo za nezasedena stanovanja na 0,45 %, medtem, ko se za zemljišča z neizkoriščeno rabo stopnja davka poviša na 1,50 %. Poleg tega zakon daje občinam možnost, da stopnje davka povečajo ali zmanjšajo za 50 %. (durs)

Ob grobih preračunavanjih in primerjanju zdaj-potem se bo davkov nateklo na davčne račune več (oz. odteklo od davkoplačevalcev). Razlike niso malenkostne, ampak gre za večkratnike, večinoma dva do štirikrat več bomo plačevali. In nič dobili nazaj. Imamo pa vsakodnevno nove senzacije na sodni tapeti in se malo zamotimo tudi s preštevanjem sveč, medtem ko država že prerazporeja še ne pobrane davke še ne potrjenega zakona.

  • Share/Bookmark
 

6 komentarjev

avtor Stric Marč

8.06.2013 @ 15:51

Zaradi primanjkljaja v proračunu je potrebno nekaj storiti tudi na prihodkovni strani.Z nadaljno privatizacijo in ukinitev carin bodo državi ostale le še takse in davki. Pod krinko pravičnosti in primerljivosti z evropskem prostoru gre v bistvu za povečanje prihodkov, zato bomo plačevali več kot do sedaj. Nekateri kar precej več.

avtor Gitane

10.06.2013 @ 12:49

Malo me moti, ker nikjer ni eksplicitno napisano, da se z uveljavitvijo novega davka ukinja davek od premoženja in NUSZ. (Dopščam možnost, da sem spregledal). Glede na moje izkušnje z nepremičninskimi davki se bojim, da občine z izplenom po novem davku ne bodo zadovoljne in bodo izsilile nekakšno nadaljevanje NUSZ, bodisi v obliki taks ali česa drugega. NUSZ je bil namreč tudi del regulative, da so občine lahko dejavnosti, ki so bile “umazane (npr. avto servis, galvanizacija)” zaradi tega bolj obdavčile v centrih naselij in so jih “izrivali” na obrobje naselij. Vsekakor se strinjam, da je odmera nepremičnin “zapostavljena” pri nas. Prepričan sem, da zakona ne bi bilo potrebno uvesti saj že imamo davek od premoženja, ki bi ga morali le bolj korektno izvajati.
Na primer:
- V evidence bi morali vpisati vse nepremičnine (ne samo vikende)
- površina nepremičnin bi morala biti realna
- vrednost bi morala biti realna (da ni vrednost 100m2 velikega vikenda v Portorožu ali Kr.Gori zgolj 25.000 EUR)

Takole bomo in smo že zapravili (vzpostavitev neuporabnega REN-a) še mnogo evrov.

avtor maša-naša

10.06.2013 @ 13:11

Kakor mi je znano, če to še vedno drži seveda, bo odpravljen davek na NUSZ.oz bo združen z davkom na nepremičnine.

avtor pohajalka

2.07.2013 @ 09:02

Stric Marč, logično je seveda, da je treba skupaj spraviti prihodke. Tudi za državo tako velja. Od šparanja ni nič, če ni kupčka, od katerega se daje na stran za slabe čase. To je namreč šparanje. Če država namenja manj za svoje dogovorjene storitve, to ni šparanje, ampak jemanje pravic.
Eh, vedno bolj primerljivi postajamo, vedno manj je slovenske unikatnosti.
Se opravičujem za pozni odgovor na tvoj komentar.
lp

avtor pohajalka

2.07.2013 @ 09:09

Gitane, kar si ‘ekplicitno’ iskal, sem večinoma zapisala, pa si spregledal. Davkov pa je res še več, kdor rabi bolj podroben podatek, ga dobi v zakonu. :D
Kako se bodo te reči odvrtele 1. januarja, je še precej odprtosti, neizmerjenosti, nepravilne ovrednotenosti.
Popravki so še možni.
Končno pa gre pri tem davku za priliv v državno malho, država pa bo storila vse, česar se bodo naši politiki domislili, da malho napolni raje bolj kot premalo. Na račun državljanov.
Mene bolj skrbi, da bo država sekala po malih ljudeh, pred velikimi problemi pa bo tudi ta garnitura pokrivala oči. Vrana vrani pač ne izkoplje oči.
Se opravičujem za pozni odgovor na tvoj komentar.
lp

avtor pohajalka

2.07.2013 @ 09:12

Maša naša, prav imaš, več ’starih’ davkov bodo dali davkarji na skupni imenovalec, na skupno ime, na enotno odmero.
Izpostavljajo se pa še kar problemi, ki so stari, pa ne rešeni, nepravilni vpisi, ali pa vpisi sploh ne. Dosti bo besed med sorodniki, solastniki. Nepremičninski davki so idealni za sorodstvene razprtije.
Se opravičujem za pozni odgovor na tvoj komentar.
lp

RSS vir za komentarje na objavo.

Trenutno obrazec za komentarje ni dosegljiv.

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |