in continuo

pohajalkine pisarije o vsem mogočem in nemogočem

Bistvo je svoboda

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 07:56, 30.04.2013

Dolgovi, majhna produktivnost, premočni sindikati, velike industrijske subvencije, visoki davki, izseljevanje najboljših kadrov in nizka raven naložb – zelo znano in domače se bere! Enako je bilo leta 1979 v Združenem kraljestvu, ko je postala premierka Margaret Thatcher. Že po njenem prvem ministrovanju je Velika Britanija postala najboljše gospodarstvo v Evropi.

Thatcherijanska rešitev za Slovenijo je v prostem trgu, vlogo in moč države je treba zmanjšati, oslabiti je treba sindikate, ki naj delavce le predstavljajo in člane ne silijo k slepi poslušnosti. Javnemu oz. državnemu sektorju je treba odvzeti pobude ter spodbuditi ljudi, da bodo delali skladno z najboljšimi interesi naroda, ‘nacionalni interes’ ni dober motiv, čeprav je toliko slišati o njem pri nas.

Bistvo thacherijanskega recepta je v svobodi, to pomeni, da morajo biti ljudje pri doseganju lastnega uspeha svobodni ne glede na to, iz kakšnih razmer izhajajo. To pomeni manj državnega vmešavanja in nižje davke. Prizadevanje za nižje davke daje spodbude ustvarjalnosti in udejanjanju talentov.

Vsem nedavnim kritikam navkljub je Margaret Thatcher v bistvu spoštovala človeško dostojanstvo in demokracijo. Dobro se je zavedala, da je ob težkih odločitvah, ki so potrebne, da država znova najde pravo pot, nujno ohraniti sočutje. Bila je pokroviteljica dobrodelne organizacije za begunce, ki je večino dela opravljala v Bosni.

Neomajna vera Margaret Thatcher v svobodo je sledila ideji, da mora imeti vsak posameznik priložnost za delo, naložbe, varčevanje in razvoj, brez pretiranega vmešavanja prenapihnjene vlade in njene birokracije. Zagovornica prostega trga in svobode v državah vzhodne Evrope in nekdanje Sovjetske zveze ter zagrizena nasprotnica monopolov, koruptivnih interesov in nepotizma je postala zato, ker je želela prenesti na ljudi moč in vodstvo.

Učila se je pri Abrahamu Lincolnu, njegov citat je nosila s seboj na zgubanem listu papirja v svoji torbici: “Z oslabitvijo močnih ne moreš okrepiti šibkih. Ne moreš doseči blaginje, ne da bi spodbujal varčnost. Z obremenitvijo tistih, ki denar dajejo, ne moreš pomagati tistim, ki ga služijo.”

Britanska premierka je odrasla v skromni družini, ki se je preživljala s špecerijsko trgovino, družina je bivala nad špecerijo. Njen značaj so oblikovale vrednote, povezane s trdim delom: skromnost, poštenost, uslužnost do lokalne skupnosti, domoljubje, dobrodelnost in dobra izobrazba. “Cenim svobodo” je bil moto, ki ga je prevzela ob vstopu v lordsko zbornico, potem ko je bila povzdignjena v baronico.

O mrtvih vse dobro! – tega duha se je držal Keith Miles v gostujočem komentarju v današnjih Financah, katerega zelo skrajšani povzetek je zgoraj.

Ni se težko v naših kriznih časih strinjati s pokojno britansko premierko, res bi bilo dobro za Slovenijo malček njenega navdiha, da se ‘potegnemo’ ven iz govna. Veriga državljanov je nesporno močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen – posamezni državljan. Naloga države je ustvarjati človeka vredne pogoje za vse državljane, pošteno in zavzeto, kot se pričakuje od vsakega posameznega državljana na delovnem mestu (če ga seveda ima).

Znova in spet smo pri delu. Pa pri svobodi. Dobra iztočnica za še vedno aktualno praznovanje prvomajskih praznikov, za kontemplacijo ob zretju v plamene kresov, ki bodo tudi letos zagoreli po Sloveniji na predvečer praznika dela.

  • Share/Bookmark

Denarja je dovolj, denarja ni

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 09:59, 22.04.2013

Mnenja o varčevanju in njegovih učinkih, še posebej številčni podatki se med slovenskimi strokovnjaki in tudi v ljudstvu samem močno razlikujejo. Od tistega starega ciničnega izreka, ki baje izhaja iz balkanskega okolja, da je treba ‘šparat’, pa naj ‘košta’ kolikor hoče, pa do zmernega trošenja in dajanja na stran v letih debelih krav, je močan razkorak.

Premierka lahko izreče vse mogoče, na pogled premišljeno počasi in poglobljeno, da se varčevanje ne izplača, pa bo ostala živa in bo preživela, najbrž tudi svojega guruja. V javnih nastopanjih ugotavlja vprašljivost izplena ukrepov prejšnje vlade in se sklicuje na skupni obseg. Prihranke ugotovi na odhodkovni strani, na prihodkovni strani pa se seveda zniža dotok, žal pa ne ve, če je kdo že uspel izračunati skupni obseg.

Ker je matematika eksaktna veda, ljudje se radi zanašamo na določenost v številskih izrazih, bi ne bilo slabo, ko bi nekdo pobral rokavico in se lotil teh preračunavanj. Že zato, da bi ne opletali več v tako močnih amplitudah glede poroštev, pa bonitetnih ocen in zadolževanja. Morda bi misel na zadolževanje že v kali zatrli v finančnih lobijih, ko bi ti imeli za planiranja in prognoziranja pred seboj številke.

Šušteršič je že preračunaval in prišel do lanskega zmanjšanja izdatkov države za 985 milijonov in do 105 milijonov upada prihodkov; skupaj to pomeni zmanjšanje državnega primanjkljaja za 38,3 odstotka. Lani so se zmanjšala sredstva za javni sektor in za socialna nadomestila ter pri investicijah in kapitalskih transferjih. Ta segment proračuna je tisti, ki ga je mogoče na brzino manjšat, res pa je tudi, da škodi gospodarski rasti.

Sodne odločbe, ki so že razveljavile nekatere od lanskih varčevalnih ukrepov, torej izplačilo regresa in neustavno znižanje pokojnin bosta državo stali približno 75 milijonov, ki bodo knjiženi kot izdatek leta 2012, ko je obveznost nastala. Vendar bo to lanski primanjkljaj povečalo za samo 0,2 odstotka BDP. Takole se nenadejano vmes v eksaktne številke vtakne Einsteinova relativnost, ko je številke mogoče prirejati in prerazporejati iz desne v levo in obratno.

Državni proračun sektorja države, ki poleg proračuna vključuje tudi druge javne blagajne, se je lani zmanjšal na štiri odstotke BDP. Tri četrtine zmanjšanja je bila narejena na izdatkih, ki so jih zmanjšali iz 50,8 na 49 odstotkov, prihodki pa so se povečali iz 44,4 na 45 odstotkov, torej je bila konsolidacija javnih financ dosežena z varčevanjem in z ukrepi na prihodkih.

Negativni učinek varčevanja na prihodke udari iz tabel pri davkih na dohodek in socialnih prispevkih, ti so se lani znižali za 2,2 odstotka, kar pomeni v skupnem zmanjšanju izdatkov 18,8 odstotka, tako lahko ugotovimo, da morda ne drži premierkina teza, da se varčevanje ne splača.

Premierka in z njo seveda tudi njena vlada vključno s finančnim ministrom in še posebej z njim je v stiski, časovni in vsebinski. Naša vlada svetu sporoča, da Slovenija nima težav, vsaj resnih ne, in da bo nadaljevala ukrepe prejšnje vlade, ki so za potrebe kupovanja evropske naklonjenosti čez noč postali v redu in dobri. Burleska nastane, ko vlada hkrati skuša kritizirati prejšnje ukrepe, sklicujoč se pri tem na svoje ukrepe, ki pa jih še ni celostno predstavila niti domači niti tuji javnosti.

Čufer pa se je medtem v funkciji slovenskega finančnega ministra udeležil srečanj mednarodnega sklada IMF in Svetovne banke in povedal, da smo v Sloveniji z njimi na ‘isti valovni dolžini’. Ponavlja trditve Bratuškove, da so zastavljeni ukrepi pravi in velike negotovosti ni, da je potrebno osredotočenje na slabo banko, prenos terjatev in nadaljevanje fiskalne konsolidacije. Itak.

Čufer gre iz Washingtona v New York in potem dalje po Ameriki na srečanja z investitorji, katerim bo razložil, da je bil večji delež obljub že izpolnjenih in jim bo zagotovil izpolnitev tudi preostalih. Tako si obeta pri investitorjih vzbuditi občutek udobja, da so denar dobro investirali. Slovenija pa, da je zanesljivo dobra naložba. Seveda, da je – sproti zapravimo vse, kar dobimo, pogosto zapravimo še prej, preden dobimo.

Če imajo tuji investitorji med zaposlenimi tudi koga, ki prebere naš tisk ali slovenske internetne strani, pa se lahko bojimo, da investicije ne bodo prišle v Slovenijo. Če so prebrali davčne dolžnike, je potreben kratek čas, da ugotove nesposobnost naših uradnikov, v nadaljevanju pa jim nujno pride pred oči brezno brez dna.

  • Share/Bookmark

Vstajniki vabljeni

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 11:26, 19.04.2013

Ko je po malem potihnilo dogajanje okrog vstajnikov, vstaj, vstajniškega gibanja in podobnih vstajniških dogajanj v Sloveniji, je naša premierka znova povabila predstavnike ‘tako imenovanih’ vstajnikov. V medijih se suče kar nekaj imenovanj posameznih vstajniških skupin, tako lahko sklepamo, da jih pravzaprav kar je, teh vstajnikov…

- 29. oktober,
- gibanje in stranka TRS,
- FemA – Feministična akcija,
- Nič brez nas žensk,
- Odbor za pravično in solidarno družbo in
- Solidarnost,
- SRP ter
- Gibanje VLV (nekdanji odbor vseslovenske ljudske vstaje).

Te skupine vstajnikov so tiste, ki so sporočile, da se pogovora oz. srečanja s premierko današnje petkovo popoldne ne bodo udeležile. V javnem odgovoru na vabilo vstajniki trdijo, da sedanja vlada namreč nima dovolj legitimnosti. Zapisali so tudi, da načeloma podpirajo dialog med politiki in državljani in se zato premierki zahvaljujejo za vabilo.

Koliko gre pri premierkinemu vabilu za kupovanje časa oz. za zavlačevanje in kolikšen del gre za iskreno zanimanje za vstajniške predloge – že po službeni dolžnosti – je težko oceniti. Ker pa je srečanje bolj srečanje za morebitno tipanje terena ali razpoloženja kot resen političen sestanek z dnevnim redom, ni mogoče pričakovati iskrenega in odprtega dialoga tudi v primeru, da bi bilo srečanje realizirano.

Problem dogovarjanja z aktualno politiko je gotovo tudi različna fokusiranost vstajniških skupin, ker so dejansko med seboj slabo primerljive. Najdejo se še najbolj v odporu in vstaji proti korupciji, političnim in gospodarskim elitam, pa že v tej prvi fazi pokleknejo pred državnim mastodontom, ker je nasprotovanje elitam preveč izraženo v slengu posamične skupine vstajnikov, skupna artikulacija predlogov za spremembe pa še ni dozorela. Očitno tudi vstajniki za funkcioniranje rabijo čas, ne le naša predsednica vlade.

Podpora po dialogu med politiki in državljani je tudi na strani vstajnikov, problem je v nelegitimnosti vlade Alenke Bratušek, njeno vlado vstajniki soglasno zaznavajo kot nezakonito. Vladna nelegitimnost se je ‘zgodila’ že po zadnjih slovenskih volitvah, ko Jankoviću ni uspelo sestaviti svoje vlade, pa je ‘vskočil’ očitno nezakonito Janša v nasprotju z na volitvah izraženo državljansko voljo. Pa se je Janša preveč norca delal iz ljudi in preočitno kazal zaničevanje do ljudstva, politika mu je ušla iz rok, pa še vstaje so se zgodile, pa je vskočil znova Janković, pardon Bratuškova, znova nezakonito, vlada se je menjala brez volitev .

Ko bi že takoj po neuspelem Jankovićevem poskusu sestave vlade ponovili volitve, bi vse skupaj stalo mnogo manj, kot so Slovenijo stale politične zdrahe, ne bi danes poustvarjali znova in znova obsednega stanja zaradi prihoda EU-trojke v Slovenijo in tudi gospodarstvo bi morda že zajelo sapo in začelo delati.

“V dialog s politiki bomo stopili po tem, ko bodo izpolnili nekatere osnovne zahteve protestnega gibanja,” so predstavniki omenjenih skupin zapisali v skupnem odgovoru premierki in napovedali, da bodo svoja stališča in zahteve javno predstavili prihodnji teden. Prepričani so, da so njihovi predlogi “bistvenega pomena za Slovenijo” in “bi jih morala sprejeti vsaka razumna politika”. Hkrati napovedujejo, da bodo poskusili pod skupne zahteve poenotiti tudi druge vstajniške skupine in civilno-družbene organizacije.

Nekateri predstavniki civilnih iniciativ so se v začetku aprila že srečali s predsednikom državnega zbora, žal neuspešno, med drugim tudi zaradi izbora povabljencev. Prvo povabilo s strani vlade je bilo lansirano kmalu po objavi pete vseslovenske vstaje, ki jo je Gibanje VLV napovedalo za 27. aprila 2013.

  • Share/Bookmark

Refleksija per Čufer

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 09:01, 12.04.2013

Premišljevanja, razglabljanja o družbenih razmerah prvenstveno terjajo hkratno miselno vpetost denarja. Brez denarja na dolgi rok tudi človeka ni, niti družbe. To ve povedati izkušnja brezposelnega delavca direktno iz lastne izkušnje. Gre za celosten propad človeka na psihičnem in fizičnem nivoju, bedo, razkroj pri živem telesu. Enako se zgodi s celotno družbo, ko je denarja premalo daljše obdobje, ali ga ni dovolj za sprotno funkcioniranje družbenih udov. Ko se porabi tisto, kar je, ko ni več moč dobiti niti posojila za ‘drek štukat’, takrat nastopi propad.

Na nivoju družbe je v kriznih časih najpomembnejši resor ministrstvo za finance, ta resor je tisti, ki išče vire financiranja za dogovorjene potrebe družbe. Če minister tega ne naredi, potlej ga pravzaprav ni treba, mu ni treba več dajati plače, saj ne izpolni osnovnih pričakovanj zaposlovalca. Naš zadnji minister v vrsti teh možakarjev je končno začel govoriti. V začetku svoje politične kariere mu ni šla komunikacija od jezika, na kompleksna vprašanja je odgovarjal, da ne razume vprašanja, ni razumel, kaj vpraševalec misli s svojim vprašanjem. Odgovarjal je z enozložnicami.

Danes pa bo moral, pa če bo hotel ali ne, kaj skupaj spraviti in predstaviti načrt vlade za evroskupino v Dublinu. Zasedanja se bo udeležil prvič in težko mu bo kaj več od kimanja za eu-zahteve po naglem in odločnem ukrepanju. Ima pa srečo, da bo kot novinec zadostil eu-pričakovanjem, če bo uspel spraviti skupaj kratko predstavitev načrta vladnih politik, saj glede Slovenije ne bo druge razprave na tem zasedanju.

Videti je bilo, da bo Slovenija tokrat ‘odplužila slalom’ in bo na tapeti glavna tema Ciper, Irska in Portugalska, pa so se odločili tik pred zdajci šef evroskupine, predsednik Ekonomskega in finančnega odbora, član izvršilnega odbora ECB, šef WSM in evropski komisar, da se bodo zvečer sestali še solo s Čuferjem in ga poslušali.

V Dublinskem gradu bodo razpravljali in ocenili razmere v Sloveniji, finančni minister Čufer pa bo zares moral predstaviti načrt nove vlade. Evroskupina poroča, da po njihovih informacijah slovenska vlada ne namerava zaprositi za pomoč, tudi s Ciprom Slovenije ne primerjajo več tako vneto, kot je bilo to še nedavno. Glasno pa že oznanjajo s prižnic tako evroskupine kot Evropske komisije, da Slovenija potrebuje reforme, med drugim v bančnem sektorju. Evropske ocene so, da so naše razmere resne in da se hitro slabšajo, to pa je alarmantno za nas in EU.

Kljub začasni obvladljivosti razmer vlada Alenke Bratušek nima več časa, da bi se sestajala po skupinah in iskala strokovnjake, zdaj je treba ukrepati naglo in odločno. Neprilika ob tem eu-ocenjevanju je, da to vemo slovenski državljani, politične elite v naši državi pa še niso našle poti do razsvetljenja in se še kar sestajajo in dogovarjajo in pregovarjajo. Čufer bo moral jasno povedati večernim zasliševalcem, kako bomo denar ‘ustvarili’ in kako bomo odplačali dolgove, v tem je bistvo dela finančnega ministra. Ne bo šlo več dalje tako, da bo vprašal Alenko, Alenka bo vprašala strokovnjake (Jankovića), ta pa naprej po svojih zadolžencih …

Danes zvečer bo moral Čufer prinesti lično plagirano, zvezano in opremljeno domačo matematično nalogo s seboj v svojem poslovnem kovčku, če ne bo, kar je tudi možno, jo bo dobil za seboj, narediti jo bo treba, skupno ali posamično, slovensko ali evropsko, a v roku, ki ga bo postavila EU. Očitno nedavne Alenčine obljube niso dovolj potolažile unije in bo treba na hitro več skupaj spraviti – do zvečer sami ali pa do jutri skupaj po evropsko, tako zdaj odbija ura. Temu se na kratko reče, da gre Čufer nocoj na pogovor s trojko.

Sicer pa gre (razen Slovenije) za dvodnevno zasedanje vseh finančnih ministrov EU ob neformalnem zasedanju evroskupine. Finančni ministri bodo razpravljali o treh stebrih bančne unije – enotnem nadzoru, skupni shemi za jamstvo vlog in skladu za reševanje bančnih kriz – ter o davčnih utajah. Vse zgolj neformalno, kot to delamo tudi pri nas v večini primerov. Očitno res nismo za kaj več, kot da se gremo kolektivno in družno EU.

  • Share/Bookmark

Kadar Mačke ni v hiši …

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , , — pohajalka ob 20:10, 9.04.2013

Bratuškova nasmejana poroča po Evropi, da smo Slovenci krasni, zaupanja vredni in nimamo težav, vsaj ne takšnih, ki bi nas primorale k zaprosilu za evropski denar. Janković pa, domnevno umaknjen z vrha stranke PS, medtem doma na obisku nasmejan pri poslanski skupini PS. Ali je to le politična nekorektnost, ali pa se morda vsaj navidezno z Bratuškovo ne razumeta več najbolje. Vtis je začetno napačen.

Ljubljanski župan se razume na kemijo in kemijske preizkuse z lakmusovim papirjem v slovenskem gospodarstvu. To kemijo bi naredil v Cimosu, ki je zašel v finančne težave in Janković razmišlja o državni dokapitalizaciji tega koprskega podjetja kot izvršenem dejstvu. Lahko tudi govori o gospodarski politiki nove vlade, kot bi bil prav blizu zraven tam nekje, kjer se vali in rojeva. Kaj bi bilo bolj zares, pa ne povedo ne Janković, ne poslanska skupina, ki je dobila visoki obisk le tretnutno nesojenega vodje stranke.

Po Jankoviću bi morala država pokazati pripravljenost in sprejeti odgovornost za rešitev 7000 zaposlenih s pol milijarde dohodkov v podjetju. Pravi tudi, da slovenski makroekonomski kazalci niso tako slabi kot ciprski. Tudi če ugotovitev ni zrasla na njegovem zelniku, se je je lahko naučil v zadnjih tednih iz medijev. Paniko v evropskem prostoru razume tako, da nekdo namenoma sporoča slabe novice. Zavzema se, da bi eu-trojka omogočila naši vladi, da se izkaže s protikriznimi ukrepi. Bratuškova je danes pomembnim Evropejcem pripovedovala enako in podobno, kot bi se zmenila z Jankovićem, ta pa ni mogel niti en dan držati jezika za zobmi, se izdati za avtorstvo. Verjetno tokrat nihče ne bo oponašal plagiatorstva naši predsednici vlade.

Uradni del je bilo povabilo vodje poslanskega kluba, naj bi prišel ‘ pozdravit’ strankine novince v poslanskih klopeh, kar je res ljubeznivo in pozorno in pritiče vodji oz. ustanovitelju politične stranke. Uradno naj bi se o aktualnostih v gospodarstvu in politiki sploh niso pogovarjali. A Janković je kmalu po srečanju s ’svojimi’ novinarjem razlagal, kako drugače se bo vlada Alenke Bratušek lotila ekonomske politike, kot je to delala Janševa ekipa. On že ve, menda, sicer ne bi kar nekaj govoril.

Očitno Jankoviću ne zadošča urejanje mesta, ampak odločno napoveduje, da bo sporočil do naslednjega kongresa stranke, ali se bo znova potegoval za predsedniško mesto, kar je pravzaprav edino pričakovano in s tem ni napovedal nič novega. Levosredinska vlada ga pač v ničemer ne ovira v njegovih političnih ambicijah.

Vse tokratno dogajanje je mogoče še najbolj pojasnjeno zaradi razkritja ene od ameriških depeš, s katero je nekdanji veleposlanik Thomas Robertson v Washington javljal povezanost naših političnih in gospodarskih elit. Dolgoletni predsednik Cimosa je pred par dnevi odstopil s položaja, sta pa z Jankovićem stara znanca še iz vodstva Rokometne zveze Slovenije.

  • Share/Bookmark

Prezimovanje sadik

Zapisano pod: Domovina Tagi: , , — pohajalka ob 11:30, 9.04.2013

Načeloma si vsi želimo, da bi takrat, ko imamo opravka z birokrati, stvari stekle naglo in nam kot stranki v upravnem postopku v prid. Včasih pa se zgodi, da naglica ni dobra, včasih se celo zgodi, da prav zaradi naglice potegne nekdo v postopku korist, ki je sicer ne bi pridobil. Vedno znova se potrdi stara ljudska modrost o zlati sredini – se vsaj navzven ne razvidijo takojšnje neupravičeno pridobljene koristi.

Kriminalisti baje še vedno štrajkajo, pa vendar ne povsem, saj so se odločili zapičiti v piransko upravno enoto, izpostavljeno je vnovično imenovanje načelnika mag. Ivana Seljaka v zvezi z najkrajšim ministrskim Maherjevim mandatom in odločanje o črni gradnji. Dejstva so prav zoprno postavljena in kriče po takojšnji kljukici na spis: kriv je, oz. kriva sta oba, oz. krivi so v UE Piran.

Seljak vehementno zatrjuje, da njegovo vnovično imenovanje in Maherjevo ministrovanje nista v nobeni zvezi. Pa vendar teče vse skupaj prav v omejenem času Maherjeve ere in v sklopu kadrovanj Bratušek-Janković. Seljaku je mandat potekel, in potrpežljivo čaka na morebitno novo imenovanje, poleg njega pa skupaj z njim to počno še štirje kandidati.

UE je v dveh dneh od vložitve vloge odločila o Maherjevi zahtevi za legalizacijo ‘kleti’ na kmetijski parceli nad Sečoveljskimi solinami. Maher zatrjuje, da je klet v rabi skladiščnega prostora za frezo in za prezimovanje sadik njegove žene. Nekateri, ki so imeli priložnost ogleda te ‘kleti’, pa zatrjujejo, da je na Seči 16a vkopan objekt z opremljenimi bivalnimi prostori, kuhinjo in dnevnim prostorom. To pa več ne ustreza vlogi, ki jo je Maher podal na UE.

Dejansko stanje torej ne ustreza dejstvom v naravi in je UE najmanj v prekršku, korupcija pa sitno tišči iz vseh por, od kadrovanja do odločanja o vlogi. Pridobljena korist v zadevi je evidentna – dobro plačano načelniško delovno mesto in legalizacija objekta črne gradnje. Če je vmes pretočenega še kaj denarja v korupcijske namene, pa je na kriminalistih, da stvar raziščejo.

Od uveljavitve Černačeve uredbe, ki bi jo tudi lahko že na pamet opredelili za korupcijsko, ker je koristna za določen segment slovenske družbe, je UE Piran dobila v reševanje 350 vlog za legalizacijo črnih gradenj oz. nezahtevnih objektov. Okoli 40 so jih – tako kot Maherjevo – zavrgli.

Najkrajši ministrski mandat v zgodovini slovenskih vlad ni v dobro kredibilnosti vlade BJ. Tudi vtikanje kriminalistov v razlog odstopa in obiski UE Piran ne pomorejo, da bi stvar mirno in potihoodšla v zgodovino. Grde stvari slej ko prej pokukajo na plano in potem je največkrat stvar javnosti, ne le pristojnih strokovnih služb, da se reče bobu bob, ev. magiteriju pa plagiat. Stroka in politika se najraje ob takih dogodkih poskrijeta za hrbte imenovanih komisij.

Verjetnost, da bosta morala BJ odstopiti, je iz dneva v dan večja, čeprav se odločitev rektorja, komisije in nesojene avtorice že kar nagravžno vleče. Tudi to kaže nivo spoštovanja ljudstva in gotovo je težko v pozitivnem pristajati na dejanja vlade, ki ima nad seboj nepravilnosti. Samoočiščenje slovenske politike ne bo tako kmalu realizirano, kot bi bilo prav, niti se ne bo zgodilo samo od sebe.

  • Share/Bookmark

Manevriranja

Zapisano pod: Domovina Tagi: — pohajalka ob 06:27, 3.04.2013

Veber, predsednik DZ je sklical predstavnike civilne družbe, da bi se pogovarjali o demokraciji in institutih neposredne demokracije. Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja ima zadržan odnos do kredibilnosti in legitimnosti vlade Alenke Bratušek, glede obojega meni, da vlada niti državni zbor nimata ne kredibilnosti ne legitimnosti. Gibanje VLV ne zavrača dialoga, vendar ga bodo vzpostavili le s kredibilno in legitimno oblastjo.

“Stranke nove koalicije so s politikantskim manevriranjem preprečile, da bi v času najhujše politične krize prišlo do kredibilne prehodne vlade, ki bi jo vodili moralno in politično neoporečni strokovnjaki,” je povedal Uroš Lubej iz gibanja VLV.

Lubej je ob tem spomnil slovensko javnost na prelomljene besede predsednikov SD Igorja Lukšiča, DL Gregorja Viranta in DeSUS Karla Erjavca ob izbruhu protestov in politične krize, da so za Slovenijo edina rešitev predčasne volitve. Predstavnikov VLV k Vebru ne bo, razen v malo verjetnem primeru, če bo izpolnjenih šest njihovih zahtev. Med njimi odstop vlade in poslancev državnega zbora ter ljubljanskega župana Zorana Jankovića, poleg tega pa še razpis predčasnih volitev v roku šestih mesecev.

Za zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) bi morali prispevati vsi in ne samo javni sektor, saj tudi krize ni povzročil javni sektor, ampak prezadolženo gospodarstvo, izčrpavanje podjetij s strani novodobnih lastnikov in nepravilna gospodarska politika v RS. Dogajanja se niso zgodila sama od sebe, ampak jih je ukazovala ali podpirala dnevna politika, pa naj odgovarja zdaj iz sebe, ne po slovenskem ljudstvu.

Pri lastninjenju še preostalih državnih podjetij, bi morala vlada v zakonodajo vgraditi varovalke za onemogočanje izčrpavanja podjetij, kolikor jih še je, lastniki pa morajo s svojim celotnim premoženjem jamčiti za obstoj podjetja. Doslej je politika omogočala divje lastninjenje in bogatenje lastnikov, ti pa so lahko nekaznovano pobirali dobiček in s tem tako podjetje uničili, oziroma ga prenesli v tujino, torej ga ukradli in pospravili na varno.

Korupcijo bi bilo treba kriminalizirati, funkcionarju, ki bi mu bila dokazana oziroma bi mu bil dokazan sum neupravičenega bogatenja, pa prepovedati kakršno koli kandidaturo. Funkcionar bi moral v tem primeru odstopiti, ne glede na to, kdo je. V tem smislu bi bilo potrebno posodobiti zakonodajo in zagotoviti za dosledno izvrševanje. Če spoštovanje državnih institucij ne deluje samodejno, je treba pač dodatno uzakoniti spoštovanje odločb in sklepov.

Uvesti bi bilo treba neposredne volitve poslancev in zmanjšati število le-teh lahko tudi do polovice ter omogočiti tudi odpoklic poslanca, saj so zdaj zavarovani kot ogrožene živalske vrste. Takšna demokracija, ko si politika podaja vladanje in ministrovanja po pink-ponk mizi, ni vzdržna resne države. Referendume je mogoče omejiti zelo preprosto z denarjem: pobudnik referenduma naj ga plača ali tisti, ki je naredil slab zakonski predlog.

Poslanci, ministri in predsednica vlade nimajo države v lasti, v fevdu, kot si mislijo v svoji eri. Vsa kadrovanja, ki so bila narejena v odhodu Janševe vlade, bi bilo potrebno zaračunati politični stranki, ki si je to privoščila pod Janševo oblastjo, pa bi to nobeni več ne hodilo po pameti. Pri denarju se pač vse začne in neha.

  • Share/Bookmark

Magija v protokolu

Zapisano pod: Domovina Tagi: — pohajalka ob 20:32, 2.04.2013

- ali kaj, če je sploh kaj, kaj bi povedal novi najboljši slovenski prijatelj Milanović?

Naša predsednica vlade je za trenutek izpustila kadrovanje iz rok, pa je šla z Milanovićem na južino. Oblekla se je šik, obula pa baje bolj za vabljenje v posteljo kot za diplomacijo. Precej živalsko je delovala obutev , oponašajoč divje mačje zverske vzorce. Mnogotere slovenske in hrvaške modne guruje je stisnilo v prsih, ampak kaj!, saj se bo ženska še naredila, saj se zna učiti in to po potrebi tudi dela hitro, magično.

Bolj je tečno razmišljanje o prekrižanih rokah v naročju – zagrešila je protokolarno napako – kaj ji je bilo dolgčas, ali je imela že vsega poln kufer, ali pa je bila žalostna in osamljena, ker se je Milanović srečal tudi z Janšo? A hrvaška pristopna pogodba k EU je zapečatena s protokolarnim kosilom v Vili Podrožnik. Na kosilu so med drugim uživali v brancinu, pljučni pečenki in treh vrstah vin, so nemudoma poročali tiskani mediji.

Magisterij očitno ne daje v vseh primerih pričakovane širine in nivoja izobrazbe, še posebej, če je pričaran magično. Morda so doktorati tisto pravo, ki doprinaša v mednarodne odnose in diplomacijo. Visoke petke preverjeno delujejo, to zagotavljajo modni zapovedovalci in izkušnje nadaljevanke Seks v mestu.

Od prvega julija bomo ceneje telefonirali na Hrvaškem, radi se bomo imeli s svojimi dobrimi sosedi, še več nas bo odšlo tja na dopust kot sicer, na meji nas ne bodo več pretipali do obisti, ker bo prava meja tekla južneje – ampak evra pa baje še nekaj let ne bodo dobili naši novi najboljši prijatelji. Ženske bomo pod večer sprehodile svoje najvišje petke na rivi.

  • Share/Bookmark

Nimamo nove politične stranke

Zapisano pod: Reaktivno Tagi: — pohajalka ob 05:50, 2.04.2013

Včeraj je bil 1. april, dan norcev, dan, ko smo si izmišljali vse mogoče in nemogoče … tudi jaz. Tako kaže, da mi je uspelo.

Ko si človek izmisli nekaj tako neverjetnega, da si je skoraj nemogoče kaj takega izmisliti, postane izmišljotina resnica. Tako delujejo naši politiki, tako pišejo svoje programe.

Upam, da ste se nasmejali in mi niste zamerili.

  • Share/Bookmark

Imamo novo politično stranko

Zapisano pod: Reaktivno Tagi: — pohajalka ob 09:59, 1.04.2013

V političnih zakulisjih, v budoarjih se šepeta o novi slovenski politični stranki. Tudi iz tujine iz tujih medijev kapljajo novice, ki opisujejo nova dogajanja na Slovenskem. Ni naključje, da bo nova politična stranka ‘vstala’ prav v velikonočnem času, saj gre za duh velikonočja, za zmago nad smrtjo, za rešitev iz politične in ekonomske krize. Gre za povzignjenje človeškega pogoltnega duha nad dnevne razprtije slovenskega naroda, gre za združitev in pripojitev Štajercev zdravemu slovenskemu ljubljanskemu duhu prestolništva.

Končno so naši veleumni politiki prišli k pameti in se začeli ukvarjati z rešitvijo slovenskega problema in so končno nehali dolivati olja na ogenj slovenskim razprtijam. V novi politični stranki z delovnim naslovom Slovenska Velika Noč in Veliki Dan bodo združeni pod eno streho in pri eni mizi levi, desni, vsi vmesni, oportunisti, pragmatiki, gospodarstveniki, brezposelni, upokojenci, otroški parlament za brambo otroških dolžnosti, bivši politiki in političarke, nekdanji predsedniki republike, vlade, vsi nekdanji predsedniški možje in ženske, managerji z nagradami in brez, skratka vsi, ki so kdajkoli kaj šteli (denarja) v naši državi.

Seveda brez finančne podpore ne bi šlo, so se pa v trenutku veličastja zmage nad smrtjo in velikonočnega duha našli bogati donatorji, prvi med njimi seveda Janković, ker se poskuša ufurati tudi v slovensko cerkev, potlej Stres, ker trpi zaradi izstopa iz pena, nekam pa mora pripadati, potlej Kučan, ki ima končno dovolj pisarij o tem, da je stric iz ozadja in bo zdaj sedel v prvo vrsto, oba brata Tuerka z družinami, ki sta v času debelih krav znala izkoristiti privilegije pripadnosti tapravim, Janša, nekdanji dvojni predsednik vlade skupaj s svojim bratom Rajkom in prelestno ženko, celo Maher se je zaradi etike in morale odločil prodati svojo nedavno črno gradnjo, ki je zdaj postala legalna in bo odstopil celotni izkupiček novi politični stranki. Jaklič se je takoj pritožil in ne razmišlja o vključitvi niti o doniranju, niti o podiranju.

Vsi drugi slovenski politiki črnograditelji še razmišljajo, podobno kot še nekateri gospodarstveniki črnograditelji ali direktorji črnograditelji. Vedo, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, zato čakajo, da se izkristalizira pravi človek, ki bo vodil novo stranko. Nekateri celo sanjajo o Titovi reinkarnaciji, podobno kot je napovedano v mnogih verstvih sveta o prihodu tega ali onega mesije, ki bo znova rešil svet. Neuvrščenost tokrat ne bo štela.

Seveda gre ob vsem povedanem za zelo neuradne informacije, ki jih človek zve le tako, da se ob pravem času na pravem kraju združi s pravimi ljudmi … Pogumni ljudje so to, ki bodo zagrabili bika direkt za roge, ki bodo usekali na srednjo zmajevo glavo, ker edino ta je prava, ostali dve sta le odsev strahu, postavili bodo ljudi in stvari na pravo mesto in slovenske krize ne bo več, kot bi človek v mislih rekel ‘keks’. Delovno ime nove politične stranke se verjetno ne bo obdržalo do vpisa v register, ker je nepraktično dolgo in dolgovezno. Ideja pa bo preživela, ker smo ljudje v bistvu dobri in lepi, želimo si, da bi se vsi imeli radi in bi se nihče nikogar in ničesar ne bal, ker bo imel vsakdo redno plačo in redno službo in pridne otroke ter prijazno in vedno nasmejano ženo in prijaznega in vedno nasmejanega moža.

Življenje bo spet lepo! Vse trojke tega sveta so popušile!

  • Share/Bookmark

 

Blog in continuo | Zagotavlja SiOL | O Sistemu |